top of page
  • תמונת הסופר/תמערכת רום

מיפוי צרכים

תהליך מיפוי הינו שלב אבחון צורכי ידע ותעדופם

בתהליך זה אנו נפגשים עם גורמי מפתח בארגון או ביחידה, ומבררים מהם ה"כאבים" שלהם בתחום ניהול הידע:

איזה מידע וידע חסרים להם על-מנת לבצע את עבודתם

איזה מידע וידע קיים אצלם שחשוב להם לשתף אחרים.

במהלך ראיונות מיפוי הצרכים, אנו מנסים לאתר עוצמות ואתגרים, שעשויים לתרום להצלחת פעילות ניהול הידע או לעכבה ואף להכשילה. זאת, על-מנת להבין עד כמה הפתרונות שאליהם נרצה להגיע יביאו תועלת לארגון ויענו על המטרות והיעדים העסקיים, נרצה להבין גם עד כמה הפתרונות ישימים מבחינה תרבותית ומהם סיכויי ההצלחה שלהם.

התוצר של שלב זה אמור להיות הצבעה על כיווני פיתרון שונים תוך הצגת תעדוף ליישומם.

התעדוף הנו קריטי היות ותמיד יש לנו יותר ידע ויותר צורכי ידע ממה שהארגון יכול לנהל, ובוודאי בבת אחת.

Comments


bottom of page