top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

מוביל פרוייקט ניהול הידע

עודכן: 8 בפבר׳ 2023

ארגונים רבים נדרשים לשאלה, מי יוביל את פרוייקט ניהול הידע. עולם ניהול הידע שורשיו רבים: איכות, אנשים, מחשוב, תהליכים, ארגון ותרבות. הצצה לארגונים שונים מלמדת על מובילי ניהול ידע הבאים מכל התחומים המתאימים: מנהלים עסקיים, מנהלי איכות, אנשי או"ש, גופי משאבי אנוש ובגופים רבים מוביל אותו תחום המחשוב. מהי הנוסחה הנכונה? נושא ניהול הידע הנו מורכב כל כך, קשה כל כך ליישום. מי מתאים להובילו, כדי להביאו אל חוף מבטחים- אל הצלחה? האמת היא, שאין זה מאד משנה.

מה שמשנה הוא:

  1. שהנושא נתמך (Sponsored) ע"י הנהלת הארגון.

  2. ששותפים בפרוייקטים נציגים של כמה גורמים (למשל: מחשוב + איכות).

  3. שמוביל הפרוייקט מקובל ברמת כלל הארגון להובלת מהלכים כלל ארגוניים.

  4. שמוביל הפרוייקט מתייחס לפרוייקט בראיה רחבה עסקית ארגונית ולא בהסתכלות מחלקתית (זו או אחרת).

בשורה התחתונה, כמו בכל פרוייקט, ישנם שלושה גורמי הצלחה: מנהל הפרוייקט, מנהל הפרוייקט ומנהל הפרוייקט. ראוי על כן, שמוביל ניהול הידע, יהיה בראש ובראשונה מנהל פרוייקט (ארגוני) משכמו ומעלה. השאר יבוא אחר כך. מבוסס, בין היתר, על מאמר של מר תומס הוגלנד בנושא.


Comments


bottom of page