top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

מנועי הצמיחה החדשים

הרבה מאיתנו מכירים את המונח ״טרנספורמציה דיגיטלית״. מונח זה משמש כשם קוד המשתף למעשה שני מנועי צמיחה של ארגונים: צמיחה המבוססת על שימוש חדשני בטכנולוגיות דיגיטליות חדשות וצמיחה מבוססת על מינוף אסטרטגי של נתונים.

שני מנועים אלו, הנתונים והטכנולוגיות הדיגיטליות משולבים פעמים רבות יחד; אבל- זה אינו הכרח וקריטי שנכיר בהם כל אחד בפני עצמו.

אז למה אני כותבת את המאמר הזה על מנועי צמיחה הקשורים לעולם מחשוב, כאשר אני מובילת ניהול ידע?

יש לכך סיבה. אני רוצה להכריז על שני מנועים נוספים המשלימים ותומכים במנועים הידועים, ואלו הם:

ידע; ושיתופיות (collaboration). בעידן חדש זה של תעשיית ה 5.0, מינוף של הידע הארגוני, ושיתופיות (שיתופי ידע ושיתופי פעולה) הם מנועים משמעותיים שיכולים לקחת ארגון ולעזור לו לעוף קדימה. רחוק.

ארגונים היודעים לדייק את הידע הייחודי שלהם יכולים לבסס שירותים חדשים על ידע זה. חברת בנייה למשל, יכולה למכור שירות של בניית בתים רק במקום בו ממוקדמת. את הידע שלה על עיצוב נכון של מערכות חשמל ותכנון, לעומת זאת, הם יכולים למכור ברמה גלובלית. ידע הוא משאב נהדר שלא מתבזבז כאשר אנחנו משתמשים בו או משתפים אותו. פוטנציאל של מכירה חכמה המבוססת עליו, על כן, יכולה להרקיע שחקים. בעולם חדש זה של אפשרויות, אף ארגון לא יכול להחזיק בכל ההתמחויות. כאן בא לידי ביטוי מנוע הצמיחה הנוסף- שיתופיות, בהצעת ערך וחבילות משולבות המציעות ללקוח פתרונות וחוויות שימוש חדשים, טובים יותר ומלאי שמחה (מרכיב הצלחה בעידן החדש).

פיילוטים ראשונים שכאלו כבר קיימים בשטח... ונראה שהם גם מצליחים, ואפילו, באופן יחסי, פחות יקרים.

אני קוראת למנהלים הבכירים (C-suites) להתחיל לבקש שינויים שכאלו.

אני קוראת לאנשי ניהול הידע להפשיל שרוולים ולהתחיל להציע שירותים אלו.

עידן חדש הגיע ולנו כמנהלי ידע יש תפקיד מהותי בלהניע אותו קדימה.

Comments


bottom of page