top of page
  • תמונת הסופר/תאירית אשכנזי

ניהול ידע בבנק לאומי

בנק לאומי, הנו ללא ספק, אחד החלוצים בתחום ניהול הידע בישראל. ביקשנו לראיין את הגב' אירית אשכנזי, מנהלת ענף פיתוח טכנולוגי בהדרכה אשר אחראית על ניהול הידע בלאומי, יזמה והובילה את הנושא, והביאה אותו למקומו החשוב כפי שהוא כיום בבנק. להלן עיקרי דבריה:

פעילות ניהול הידע מהווה אמצעי משמעותי ביותר לקדום העסקים בלאומי. אתרי הידע בלאומי נחלקים לשני סוגים מרכזיים : חלקם בעלי אופי של קהילה מקצועית עם אלמנט חזק של שיתןף בידע וחלקן בעלי אופי של שירות ידע עם אלמנט חזק של הפצת ידע מהמטה והעמדתו בצורה נגישה לכל מי שצריך אותו. האתרים, מבוססי תוכנת Commugen, מאפשרים שילוב של PULL ו- PUSH לידע הרב הקיים:

ה- PULL מתבצע באמצעות הפורטל וממנו לאתרים השונים לפי עץ הידע של לאומי (עד 4 רמות) אשר מביא לידי ביטוי את כל נושאי התוכן והקהילות השונות, ובאמצעות חיפוש ישיר כולל או ממוקד (מפעיל מנוע חיפוש).

ה- PUSH באמצעות פינת חדשות בפורטל הראשי, וכן גם בעמוד השער בכל אתר ידע.

באתרים ישנם חמישה אמצעים לביצוע ה- Collaboration:

  1. קבוצות דיון בהם העובדים יכולים לשאול, לענות או להגיב.

  2. מסמכים עם אפשרות תגובה עליהם.

  3. חלון בו יכול כל עובד להציע ידע חדש להוספה. הפרסום עצמו מתבצע ע"י מוביל הקהילה לאחר שהלה מאשר את תוכן הדברים.

  4. וFAQ's- שאלות נפוצות.

  5. פנית חדשות.

באתר מתנהלות כיום כ- 41 אתרים, ובהם תתי אתרים ופורומים מגוונים. תפקידו של צוות ניהול הידע להיות אחראי על הובלת פעילות ניהול הידע לקידום עסקי של צורכי הבנק.

לצוות הסתכלות משולבת תרבותית, תהליכית ומחשובית, והוא תומך בהקמת האתר/קהילה ותחזוקתה החל משלב הייזום ולעד.

בתחילת הדרך הצוות יזם בעצמו הקמת אתרי קהילות ושרותי ידע קבועים או אד-הוק לקידום היעדים העסקיים של הבנק. בהמשך , יותר ויתר יוזמות התחילו להגיע מיחידות הבנק. עם קבלת פנייה יזומה מיחידה בבנק להקמת אתר, אחראית ועדת משתמשים המורכבת מנציגי החטיבות השונות, לקבוע איך היוזמה משתלבת בעץ הידע הארגוני: באם היא יכולה להשתלב באתר קיים או דורשת הקמת אתר חדש וכן גם לקבוע סדרי עדיפויות לביצוע.

לאחר מכן מופנית הפעילות לצוות ניהול הידע, המסייע בשלבים השונים:

שלב הייזום, שלב התכנון, שלב ההקמה,שלב ההשקה ולווי מתמשך לאורך חיי האתר במטרה לשפר ולהגביר כל הזמן את היכולת לקדם היעדים העיסקיים באמצעות תהליכים בניהול הידע.

לצורך ביצוע פעילויות אלו מוצמד לכל אתר, מנהל לקוח מאנשי צוות ניהול הידע המלווה, באופן קבוע, את האתר ומובילי הידע שלו.

לסיכום, ביקשנו ממנהלת הידע שתשתף אותנו בגורמי ההצלחה של פעילות ניהול הידע בבנק.

להלן תשובותיה:

  1. חיבור לצורך וליעדים עיסקיים תוך מתן מענה לבעיות שיצרו מאפיינים כמו :ארגון מבוזר, גדול, הנמצא בתחרות עיסקית הולכת וגוברת.

  2. ליווי ויעוץ ארגוני מתמשך למובילי הידע ומנהליהם בהקשר של אופן העצמת היעדים העיסקיים באמצעות ניהול הידע.

  3. כל אחד מבין "מה יוצא לו מזה.." . העובדים, יחידות המטה וההנהלה.

  4. תחילת תהליך ניהול הידע, עוד לפני עידן האינטראנט בבנק ,אפשרה מנוף עצום לעשייה, וסללה תהליכי עבודה נכונים על בסיס מטודולוגיות ניהול הידע.


כצופים מהצד, אכן מדובר בפעילות מרשימה. כה לחי!

Comentários


bottom of page