top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

ניהול קהילות ידע

קהילות ידע הנם אחד התחומים היותר מטופלים בתחום ניהול הידע בעולם ובארץ. להלן מספר עקרונות מנחים לניהול קהילת ידע מצליחה:


א. התנדבות:

ההשתתפות בקהילה אסור שתהיה מחייבת. קהילה שכזו אינה אפקטיבית. לא מספיק שתת-ארגון מסוים יתנדב לאפשר לחבריו פעילות בקהילה; על השותפים עצמם, בכל קהילה וקהילה, לרצות לקחת חלק בפעילות.


ב. מוביל הקהילה:

בחירת מוביל קהילה מתאים, הנו תנאי קריטי להצלחה. ישנם מספר קריטריונים לבחירת המוביל , וחשוב לציין שתחזוקה שוטפת של תכני האתר, אינה חייבת להיות אחת מתכונותיו/ תפקידיו. במידה ולא, משלימים את המוביל בפונקציה תומכת "מנהל תוכן".


ג. קהילה אנושית-וירטואלית:

ישנה סינרגיה חזקה ביצירת קהילה משולבת: קהילה הנפגשת אחת לתקופה פנים אל פנים, ובין תקופות אלו ממשיכה להתקיים ולהיפגש באמצעים וירטואליים (על גבי תוכנת קהילות). חשיבות קריטית למפגשים האנושיים ולהגברת תדירותם קיימת במקרים ואינם מכירים זה את זה לפני הקמת הקהילה.

חשיבות גדולה למפגשים הוירטואליים והעשרתם קיימת כאשר חברי הקהילה מבוזרים במקומות פיזיים שונים.

השתדלו לא להקים קהילות המכילות רכיב אחד בלבד (אנושי או וירטואלי).


ד. התוכן:

קשה לקיים קהילה שבה חבריה אינם "מרוויחים" ידע ומידע המסייע לעבודתם השוטפת. יש לתת את הדעת על תכני המפגשים ולא פחות על תכני אתר הקהילה. מומלץ שהאתר לא יכיל רק פורום שאלות / תשובות (המסתמך על יוזמות האנשים וצורכיהם בזמן נתון), אלא יכיל מסמכים ופריטי ידע הנותנים מענה למידע וידע שקשה/לוקח זמן לאנשים להשיג בדרכים חלופיות. תמיד חשבו על התכנים בעיני המשתמש. אל תשאלו האם זה רלוונטי לנושא הפעילות; שאלו: האם החבר בקהילה מתעניין ורוצה לקבל חומר זה? האם הידע הנלמד מסייע לו לבצע את תפקידו מהר יותר / טוב יותר?


ה. ההתמדה:

יותר קל להקים קהילה מלתחזק קהילה פעילה. יש ללוות קהילות פעילות ובעיקר את מובילי הקהילה (ומנהלי התוכן) כדי לוודא המשך פעילות קבוע. תדירות הליווי יכולה לקטון לאחר תקופה, אך מומלץ שבכל מקרה תמשיך באופן קבוע. ליווי שכזה מסייע לבקרה על פעילות הקהילה ובעיות ישירות העולות בה (לא מגיעים למפגשים, לא נכנסים לאתר) כמו גם לבקרה על תוצריה (נחמד להיפגש אך אין ערך מוסף בתכניה) והנו המפתח לקהילה מתמידה ומתחדשת.

Comments


bottom of page