top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

ניווט אסוציאטיבי

עודכן: 9 בינו׳ 2023

שתי השיטות המקובלות, המאפשרות גישה לתכנים, הנן הגישה הישירה (באמצעות החיפוש- Search) וגישה תפריטית/היררכית (באמצעות בר הניווט- Navigate Menu). דובר על כך בהרחבה, גם בעיתון ניהול הידע 2know (ראה גיליון מרץ 2002).

גישה שלישית, משלימה, הנה שיטת הניווט האסוציאטיבי. גישה זו הנה פיתוח של נושא ה- Hyperlinks הקלאסיים, כאשר מטרתו לאפשר את הגישה הרוחבית (בניגוד לגישה ההיררכית), הן בתוך האתר/יישום והן מחוצה לו; זאת באופן מאורגן ואפקטיבי.

בבואנו להציע ניווט אסוציאטיבי, אנו מבקשים לאפשר את הקישור- אך באופן מושכל. לא "שיטוט", לא "גלישה", אלא קישור רוחבי, ללא אובדן ההתמצאות. האתר המצורף להלן הנו דוגמא לשילוב הניווט האסוציאטיבי: התפריט העליון והימני העליון הנם תפריטים היררכיים; התפריט הימני התחתון מאפשר גישה ישירה; ואילו הימני האמצעי "Related topics" מייצג את הניווט האסוציאטיבי:

הסבר על ניהול ידע מתוך וויקיפדיה

וטיפ קטן: שימוש בניווט האסוציאטיבי מחייב מחשבה מקדימה. חייבת להיות עקביות מהם סוגי השאלות עליהם ניתן לקבל מענה דרכו; חייב להיות קשר אמיץ בין הדף והאזור אליו מנווטים; וחייבים להבטיח שיש כאן אכן ניווט ולא שיטוט...


Comments


bottom of page