top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

נראות מיידית לתועלת

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

תהליך ניהול ידע בארגון צריך לנוע במרחב העדין שבין הפרט ובין הארגון כולו. מצדו האחד של התהליך עומדת לנגד עינינו התועלת הארגונית בטווח הארוך. אנו מאמינים כי ניהול ידע יכול לסייע במינוף הארגון, בשיפור איכות ויעילות ביצועיו בדרכו להגשמת מטרותיו. מצדו השני של התהליך עומד הפרט. תהליך ניהול הידע לעולם אינו יכול להתקיים בלעדיו. הפרט מהווה למעשה את המפתח להזנקת והנעת התהליך ובו טמונה הצלחתו. כאן אנו עומדים בפני אתגר מעניין; מצד אחד ברצוננו לפעול להשגת תועלת ארגונית בטווח הארוך, מצד שני לשם כך עלינו לרתום את הפרט לתהליך כבר היום ושתהיה תועלת אף לו. הנראות לתועלת חשובה אף היא, לא מספיק שנאמר לפרט: "יש לך תועלת" אלא שהתועלת תראה גם לו. ואחרון חביב, המיידיות. אם אנו רוצים לרתום את הפרט, על הפתרון המוצע לו לתת מענה לצרכיו באופן מיידי, לא שבוע הבא או שנה הבאה אחרת תמיד ידחה את הכניסה. המושג נראות מידית לתועלת(Quickly-Visible Benefit) מציע טכניקה שתסייע לנו להתמודד עם האתגר הנ"ל; לשם הזנקת התהליך עלינו לשכנע את הפרט לקחת חלק, עלינו להוכיח ולהדגיש את התועלת האישית שתצמח לו מן התהליך. התועלת המוצגת לו צריכה להיות מאד ספציפית ומעשית ומתאימה לעולם התוכן של הידע המנוהל על ידו. במקרה זה הוכחת התועלת בלבד אינה מספיקה. על התועלת להיות מידית אחרת הפרט ירתם לתהליך אולי מחר ואולי בעוד שבוע ואלו לעולם לא יגיעו. הדגשת המידיות שבתועלת תביא את הפרט להירתם לתהליך ניהול הידע כבר היום!. יצירת נראות לתועלת מידית עבור הפרט יכולה להתקיים למשל ע"י שילוב של נוסחאות קבועות בתבנית העבודה שבדרך כלל היו מחושבות באופן ידני בכל פעם מחדש.


Comments


bottom of page