top of page
  • תמונת הסופר/תנטע לי סנדורמסקי

נתונים מסייעים

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

נתונים מסייעים (Auxiliary data) הינם כלל הנתונים והמידע הלא מובנה, אשר קיים מחוץ לארגון (ונמצא בדרך כלל במרחב האינטרנטי). מנהלים רבים נדרשים למידע עוטף זה על מנת להתעדכן באופן קבוע בכל הנוגע לשוק ולתחרות הרלוונטיים לארגון. כמו כן, מנהלים נעזרים במידע זה על מנת להתעדכן בידיעות חדשותיות, טרנדים ותחזיות פיננסיות אשר חייבות להילקח בחשבון בעת קבלת החלטות פנים ארגוניות. בדרך כלל מידע זה נאסף "ידנית" על ידי קבצי אקסל מסורבלים, אשר אינם מאפשרים אנליזה מסוכמת עם שאר נתוני הארגון המגיעים ממחסן הנתונים.

לדוגמא, מחלקת פיתוח עסקי וייזום מוצרים של חברה פרמצבטית חייבת להתעדכן באופן יומיומי על מצב פטנטים ומידע משפטי על מולקולות חדשות, אישורי תיקי רישום לתרופות חדשות, ספרות מקצועית, מיזוגים ורכישות בתחום ודוחות אנליסטים על מצב השוק. מידע חיצוני מסוג זה נמצא במאגרי מידע באינטרנט, אתרי חדשות ואף בלוגים. המשתמשים מגיעים למידע בעיקר על ידי alerts ו- feeds יומיים ושבועיים. ראייה רחבה וניתוח כל סוגי המידע החיצוני ושילובו במידע עסקי פנימי (כגון, יכולות ייצור, תזרים כספים, דרישות לקוחות) מאפשר לאותו מנהל במחלקת ייזום המוצרים לקבל החלטה מושכלת האם לרכוש או להתחיל בפיתוח תרופות חדשות במינימום סיכונים.

מנהלי מערכות מידע ומאפייני מערכות BI מתחילים להבין את חשיבותו של auxiliary data ומחפשים יכולות טכנולוגיות, אשר יאפשרו לתשאל ולאנדקס מידע לא מובנה זה באופן אוטומטי ולשלבו במחסן הנתונים הארגוני. מעבר להתמודדות עם אתגר האינטגרציה בין ה- auxiliary data והנתונים העסקיים הארגוניים, אנשי ה- IT זקוקים למנוע המסוגל להתמודד עם מסות של 50-70 מיליון רשומות ביום ולזקק את המידע הרלוונטי והליבתי, המשפיע באופן ישיר על החלטות או ביצועי הארגון. הפתרון, כמובן, טמון בתהליך סדור של אפיון ומיפוי צרכי המשתמש גם בהקשר של מידע אינטרנטי חיצוני, שיכיל את ה data auxiliary , אך באופן ממוקד ביותר, רק לזה אשר יהווה ערך מוסף לנתוני הארגון ויאיר אותם באור שונה ובעיקר- תורם.

Comments


bottom of page