top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

עיר ידע

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

המונח Knowledge City, עיר ידע, מתייחס לקונספט חדש בעולם ניהול הידע: משמעותו היא עיר שתוכננה ועוצבה במיוחד כך שתעודד את נושא טיפוח הידע בעיר. בשלב הראשון עיר הוכרה כ – Knowledge City אם התקיימו בה שני תנאים: 1. עיר שיש בה אוניברסיטה. 2. עיר שיש בה שדה תעופה. בהמשך נבנתה רשימת תיוג עבור כל עיר הרואה את עצמה כעיר ידע אשר מאפשרת בחינה של העיר האם היא אכן עומדת בקריטריונים של עיר – ידע. רשימת התיוג הוגדרה ע"י מחלקת התרבות של העיר ברצלונה מתוך CULTURE, THE MOTOR OF THE KNOWLEDGE CITY Strategic Plan . להלן חלק ממאפייני עיר – ידע המהווים את רשימת התיוג: עיר אשר יש לה כלים ליצור גישה לידע עבור תושביה; עיר שיש בה רשת של ספריות ציבוריות התואמות את הסטנדרט האירופאי; עיר שבה יש לכל התושבים גישה לכל טכנולוגיות התקשורת החדשות; כל המתקנים והשירותים התרבותיים הם בעלי אסטרטגיה חינוכית מרכזית; עיר שיש לה עיתון מקומי ורמת קריאת ספרים הזהה לממוצע האירופאי. עיר שיש בה רשת של בתי ספר המקושרים עם מרכז הוראה אומנותי בתחומה; עיר המכבדת את הגיוון בהתמחויות התרבותיות של תושביה; עיר המכוונת את רחובותיה בשירות התרבות; עיר אשר מפשטת, באמצעות סיפוק המרחב והמשאבים, את הפעילות התרבותית של הקהילות השיתופיות והמאוגדות בעיר; עיר עם מרכזיים עירוניים הפתוחים לקהל הרחב ומעודדים מפגשים פרונטליים; עיר המאפשרת את הגישה לתושבים מחוצה לה לכלים הדרושים להם על מנת להביע את עצמם.


Comments


bottom of page