top of page
  • תמונת הסופר/תגבי בן ציון

קבלת החלטות שיתופית בעולם ה-Web 2.0

עודכן: 12 במרץ 2023

מטרתן של מערכות ה BI, כמו כל מערכת ארגונית אחרת, הינה לסייע בתהליך קבלת ההחלטות בארגון, אסטרטגיות ופחות אסטרטגיות כאחד. אולם כיום, ארגונים רבים אינם מצליחים לנצל את יכולות ה BI באופן אפקטיבי, דבר המשפיע על איכות ההחלטות שהתקבלו. שילוב מערכות ה BI יחד עם טכנולוגיות Web 2.0 יוצרות פלטפורמה חדשה העונה לשם BI חברתי \ BI שיתופי, המאפשרת תשתית של קבלת החלטות שיתופית (CDM - Collaborative Decision Making) המבוססת על ההנחה כי כיום, כל אחד צריך להיות מסוגל לחלוק את התוכן ולתרום לדיון, בכל זמן ובכל מקום.

אך מהו היתרון של קבלת החלטות באופן שיתופי (CDM) יחד עם יכולות Web 2.0? אחת התובנות העולות מספרו "Wisdom of the Crowds" (2004) של James Surowiecki, מעלה כי אם ברצוננו קבלת החלטות טובה בסוגיות תיאום, שיתוף פעולה או סוגיות חשיבתיות / הכרתיות - כדאי לנו ליצור תשתית המורכבת ממספר רב של משתתפים, אולם על מנת שההחלטה תהיה נכונה \ מוצלחת, ישנם מספר תנאים בהם עלינו לעמוד:

  1. מגוון (Diversity)

  2. אי תלות בין האנשים (Independence)

  3. ביזור (Decentralization)

  4. אגרגציה (Aggregation) כל התנאים, ללא כל יוצא מן הכלל, הינם המאפיינים המובהקים של טכנולוגיות Web 2.0. ישנם שלושה גורמים מרכזיים שכאשר הם משולבים יחד הם מאפשרים שיתוף ורישות (Collaboration and Networking) בעולמות ה BI וכך מהווים תשתית לקבלת החלטות משותפת (CDM), והן:

  • היכולת לקיים דיון מקיף המתבסס על הידע הנצבר מהנתונים העסקיים

  • היכולת לשתף בידע ובתוכן

  • היכולת לקבל החלטה באופן קולקטיבי לגבי נתיב הפעולה המיטבי

כיום, רוב תהליכי קבלת ההחלטות הנוגעים לתהליכים העסקיים מנותקים מפלטפורמת ה- BI הארגוניות ובכך יוצרים פער בין התובנות האנושיות לבין המידע העסקי. כאשר למעשה, קבלת ההחלטות צריכה להתבצע בשילוב המידע העסקי באופן שיאפשר ביסוס עובדתי על נתונים במקביל לדיון בהיבטים הרכים של המידע והפרשנויות השונות הניתנות לנתונים.

הערך האמיתי של ידע ומידע שוכן ביכולתו להיות משותף, טכנולוגיות ה Web 2.0 מעניקות את היכולת לשתף באופן פשוט ואינטואיטיבי גם ברשתות מורכבות. בעולם הרשתות החברתיות האינטראקציה מוכוונת קבוצות חברים, תחומי עניין וכד', לעומת זאת בעולם הארגוני לרשתות יש את היכולת לגשר בין מחלקות שונות, לצמצם את הפער בין מקבלי ההחלטות למומחים הטכניים\תוכניים, ולאפשר שיתוף במידע או בתובנות - כאשר הן נדרשות, באופן התואם ליכולות הארגוניות \ העובדים בארגון.

התפתחות עולמות הידע בארגונים והיקף עובדי הידע (מגמה ההולכת ומתרחבת בכל שנה), ממחישה את הצורך העולה ביכולות ניתוח נתונים על בסיס שיתופי ושילוב יכולות ה Web 2.0, וכפי הנראה מגמה זו תמשיך ותתרחב לאפיקים טכנולוגיים ומתודולוגיים חדשים.

ו "Wisdom of the Crowds" (2004) של James Surowiecki


Comments


bottom of page