top of page
  • תמונת הסופר/תבן-ציון פורת

רעיון מחפש במה - מפגש ממ"ג וניהול ידע

לניהול ידע יש הרבה מן המשותף עם הממ"ג (מערכת מידע גיאוגרפית - GIS): פעילות חוצת גבולות (ואחוזות) בארגון, מפגש של תחומי עיסוק וידע אנושי מגוונים, קשר מיוחד להנהלת הארגון וליבת הפעילות הארגונית, מורכבות טכנולוגית וקושי באינטגרציה עם כלל המערכות בארגון, נושא שמרבים לדבר אודותיו אך מעטים מבינים אותו, הטמעה קשה, תקציבים גדולים והחזר עלויות נראה לעין עמום, ספקים שונים המציעים את השמים, ועוד...

המצב כיום בתחום ניהול הידע מזכיר את ימי הממ"ג לפני כעשר שנים - מאות משתתפים בכנסים, כאשר רק מעטים מבין הנוכחים בכנסים עוסקים בפועל בהקמת מערכת מידע גיאוגרפית ובתפעולה. דומה שניהול הידע הוא השלב הבא באבולוציה של הממ"ג, מעבר מהתחום המרחבי המוחשי למימד מנטאלי-חברתי. הידע והניסיון ההולכים ומצטברים אצל העוסקים בממ"ג ובארגונים, יכול לעמוד לרשות ההולכים בראש מחנה ניהול הידע, אם רק ידעו כיצד לנהל את הידע הזה.

בשולי שני הכנסים המוצלחים בנושא ניהול ידע שהתקיימו לאחרונה, ועידת העסקית השלישית לניהול ידע KM05, מבית ROM Knowledgeware ואנשים ומחשבים וכנס K2K , נבט רעיון לקיים מפגש וירטואלי או פיזי לדיון והפריה הדדית בין עולם הממ"ג ועולם ניהול הידע, בשיחות שהתקיימו ביני לבין אמיר טויסטר, מותיקי הממ"ג בארץ. הופצה פנייה ב"איגרת" דוא"ל אל חברים ומכרים מהסקטורים השונים, העסקי, הממשלתי והביטחוני, העוסקים בממ"ג או בניהול ידע ולעיתים בשני התחומים, לקיים את המפגש תחת מטריה של אחד או יותר מבין הארגונים שהחברים פעילים בהם. תוך ימים ספורים התקבלו כעשר תגובות אוהדות. כעת מבוקש ארגון אשר ייקח את היוזמה בידיו וייתן במסגרתו במה למפגש בין אנשי הממ"ג לאנשי ניהול הידע, באופן חופשי וללא מחויבות ארגונית, לתועלת כולנו. תודה לחברת ROM Knowledgeware על העמדת הירחון כבמה לנושא.

Comments


bottom of page