top of page
  • תמונת הסופר/תאלעד פירן

רשת הידע הארגוני

עודכן: לפני יום 1

רקע: הפורטל הפנים ארגוני כמעט כל ארגון מנהל כיום פורטל ארגוני, בו מתבצעים שימור, שיתוף, הנגשה ופיתוח של הידע הארגוני, המאפשרים לשפר את התקשורת הפנים ארגונית, לספק שירותים וכלים ארגוניים לעובדים, לקדם את הפעילות הארגונית ולמקסם את תוצריה הפורטל הארגוני מכיל במרבית הארגונים רכיבים דומים, כגון: דפי מידע, דפי תהליכי עבודה, נהלים, חדשות, דפי יחידות (כגון משאבי אנוש, תמיכה טכנית), ספר טלפונים, רשימת אנשי קשר, טפסים, לוח אירועים, שירותים לעובד ועוד. עם זאת, ארגונים רבים לא מנצלים מספיק את יכולותיו של הפורטל הארגוני לטובת קידום פעילותם ולמיקסום תוצריהם. במקרים מסוימים הפורטל הארגוני אף משמש לא יותר מאשר מאגר של נהלים, מידע שימושי ולוח מודעות. כיצד ניתן למנף את יכולות הפורטל הארגוני? כיצד ניתן למקסם את תפוקותיו?

מהי רשת הידע הארגונית? תפיסת הפורטל החדשה כפתרון לניהול ידע! רשת הידע הארגונית היא רשת פנים ארגונית של אתרי ידע, המבוססת על מתודולוגיה לניהול ידע, הנובעת מתוך הפורטל הארגוני ומשתלבת בו. זוהי תפיסה חדשנית ליישום הפורטל הארגוני, לשילוב ומיצוי תכונות פורטל ורשת חברתית ארגונית יחד, ומטרתה היא למקסם את יכולות הפורטל הארגוני מעבר לשימושיו הקלאסיים. כלומר, מעבר להיותו כלי לתקשורת פנים ארגונית וליכולתו לספק כלים ושירותים לעובד, משמש הפורטל הארגוני גם לשיפור ניהול הידע: שיתוף, הנגשה ופיתוח הידע. רשת הידע הארגונית מכילה מספר רב של אתרי ידע מהתחומים השונים של הארגון, כגון: אתרי ידע מקצועיים, אתרי יחידות ארגוניות (אתרי צוותים, אגפים וחטיבות, אתרי משאבי אנוש, כספים, מחשוב, תמיכה ועוד), חדרי פרויקטים, קהילות ידע ועוד. לכל אתר מנהל משלו, וכל האתרים מקושרים זה לזה ברשת קישורים רחבה העובד נכנס לרשת דרך דף הבית שלו בפורטל הארגוני, ומשם גולש ברחבי רשת הידע הארגונית על אתריה השונים, זאת על פי צרכיו ורצונותיו. רשת הידע הארגונית מאפשרת ניווט אסוציאטיבי, קל ונוח, מעודדת את השיתוף בידע, ומאפשרת הקמת דפים חדשים והתרחבות דפים קיימים בקלות ובמהירות


מבנה הרשת הארגונית
יתרונות רשת הידע הארגונית לרשת הידע הארגונית יתרונות רבים, ביניהם: העמקת התקשורת הפנים ארגונית: מיקוד העובדים בנושאים שעל סדר היום, צמצום פערים גיאוגרפים, הידוק הקשר עם ההנהלה, תקשורת דו כיוונית ורב כיוונית, הפצת מידע עדכני ודינאמי בזמן אמת, שיתוף בידע, הפריה הדדית והתמקצעות. טיפוח המשאב האנושי: השתלבות האתר בשגרת יומו של העובד, למידה ברשת אשר מובילה לשיפור ביצועים, שולחן עבודה משותף, חיזוק ההון החברתי, תחושת שייכות. הפצה מהירה של מידע: עדכון שוטף בזמן אמת, מתן שירות מקצועי ומהיר לקהל היעד, שיפור השירות, תגובה מהירה וייזום עסקי. וגם: חדשנות, נגישות מהירה לידע, חיסכון והתייעלות, שקיפות, ועוד.

לסיכום רשת הידע הארגונית הינה רשת פנים ארגונית של אתרי ידע, המבוססת על מתודולוגיה לניהול ידע, ומטרתה מיקסום יכולות הפורטל הפנים ארגוני לטובת שימור, שיתוף, הנגשת ופיתוח הידע הארגוני. היא מאפשרת ניווט אסוציאטיבי, קל ונוח, מעודדת שיתוף בידע, הקמת דפים חדשים והתרחבות בקלות ומהירות. היא משרתת את עובדי הארגון ומובילה את הארגון לניצול מיטב היכולות של הפורטל הפנים ארגוני, לטובת קידום הפעילויות ומיקסום תוצרי הארגון.
חברת ROM מיישמת כיום את רשת הידע הארגונית ותפיסת הפורטל החדשה במספר ארגונים. לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לחברת ROM.


Comments


bottom of page