top of page
  • תמונת הסופר/תשגית סלמון

רשת מקצועית

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

הרשת המקצועית (Professional Network) של העובד הינה אוסף הפתרונות המהווים את ארגז הכלים המקצועיים שלו. אלו קשורים זה בזה, ולכן ניתן להתייחס אליהם כ"רשת".

עד לפני מספר שנים שימשו כלי ניהול הידע המסורתיים: פורטלים, אתרים וקהילות ידע ככלים העיקריים או הבלעדיים לניהול הידע בארגון.

התפיסה לפיה הידע המקצועי צריך להיות מרוכז בכלי אחד עדיין רווחת בארגונים רבים. עם זאת, בשנים האחרונות, התפתחו כלי WEB2 והפכו נפוצים ברשת ובארגונים- כלים אלה משמשים היום מקורות מידע מקצועיים עבור העובדים, לא פחות מן הכלים המסורתיים. הסיבה לכך היא אופן זרימת המידע. בעוד כלי ניהול הידע המסורתיים משמשים בעיקר לזרימת מידע כלפי מטה, כלי WEB2 הם כלי שיתוף המאפשרים למשתמשים להוסיף מידע או לשנות מידע קיים (WIKI), לתרום מהידע ומהניסיון שלהם ולקבל על כך תגובות (בלוג), ולבחור את המידע שאליו יחשפו בהתאם לתחומי העניין שלהם (RSS). בכל מקרה, ברוב המקרים מדובר על כלים הנוספים לפורטל ומקושרים ממנו, אך לא מהווים חלק אינטגראלי ממנו. נוסיף על כך את השימוש בכלי WEB2 ברחבי הרשת, שיוצרים הזדמנות להעשרה מקצועית ממקורות חיצוניים ולפיתוח קשרים מקצועיים עם עמיתים מחוץ לארגון. טוב או לא? עניין של תפיסה, אך דבר אחד בטוח- תחום ניהול הידע הוא תחום דינמי. הוא מתפתח ומתחדש כל הזמן. הכלים שתוארו משלימים זה את זה, ויוצרים, כאמור, את ארגז הכלים המשמש את העובד בחייו המקצועיים.

Comments


bottom of page