top of page
 • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

שילוב הבינה העסקית הקשורה ללקוחות בתוך מערכת ה CRM

עודכן: 8 בדצמ׳ 2022

הטמעת השימוש במערכות בינה עסקית הנה אחת הבעיות המשמעותיות המאתגרות כיום את עולם הבינה העסקית.

לפרטים במאמר .

מציע אדם הוניג, לשלב את דו"חות הבינה העסקית בתוך מערכת ה CRM לניהול לקוחות.

אמירה זו אינה חדשנית, ואינה ייחודית לעולם ניהול הלקוחות. אולם, אדם הוניג לוקח אותה מספר צעדים קדימה:

הוא מציע צעדיים קונקרטיים כיצד ניתן לבצע שילוב זה.

המידע המוצע כאן הוא עיבוד של מאמרו המקורי.

הצורך:

הצורך בשילוב בינה עסקית במערכת ה CRM חשוב כעת יותר מתמיד. דווקא עת המיתון מחייבת אותנו לפעול ביתר שאת להשיג לקוחות חדשים, ועוד יותר, לשמר ולפתח את הקיימים. ידוע שההשקעה הנדרשת בפעילות שיווק ומכירה אל מול לקוח קיים נמוכה משמעותית, מאשר זו הנדרשת אל מול לקוח פוטנציאלי.

הבינה העסקית הנה מנגנון חשוב ביותר לסיוע בפיתוח, בשימור ובהרחבת הלקוחות.

הכלים המוצעים:

שני כלים מרכזיים מוצעים על ידי הוניג-

 1. דו"חות הממוקדים כל פעם בלקוח בודד, אחד ויחיד. לא הפקת דו"חות שמנים, עבי כרס ועתירי נתונים, כי אם מיקוד בלקוח המסויים וברלוונטי לו.

 2. מיקוד בתהליכים בהם הנתונים והמידע יכולים להיות יותר רלוונטיים ולסייע בתהליך הפיתוח העסקי של הלקוח או שימורו.

תהליכי העבודה המרכזיים בהם מומלץ להתמקד:

 • קמפיינים.

 • ניהול לידים.

 • ניהול לקוחות שוטפים.

 • כלי Self Service למשתמש הקצה.

 • מרכזי שירות (מנהלות מידע וידע). כולל גם מידע ללקוח ו גם אופטימיזציה של ניהול מרכזי השירות.

 • תכנון טריטוריות מכירה.

 • התאמה בין ערוצי הפצה לסגמנטי לקוחות.

 • ניהול תחזיות.

 • מדידת פעילות מכירה.

הטכנולוגיות המוצעות לאחרונה, מאפשרות, ביתר קלות, לשלב נתונים ומידע חיצוני.

הטכנולוגיות החדשות מעודדות שיתוף מול הלקוח בזכות רשתות חברתיות וכלי WEB2.0 נוספים. כל אלו מאפשרים למדוד יותר טוב התנהגות לקוחות, ולשלב מידע זה בתהליכים הרלוונטיים למקסום הפיתוח העסקי של הלקוח.

בנוסף, מערכות SAAS מוכנות (בהם הסביבה המחשובית הנה חיצונית ונרכשים רק שירותי שימוש) מאפשרות קשר זה.

פעילות, דווקא כעת, יכולה לסייע לארגונים לא רק לשרוד, אולי להיערך לקראת פריחה ושגשוג, אם לא באופן מיידי, אזי בוודאי בעתיד, כאשר שיאו של המיתון יהיה מאחורינו. ויפה להיערך שעה אחת קודם.

Comentarios


bottom of page