top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

שיפור האפקטיביות של יצירה משותפת (co-creation)

מאז ומעולם, בני אדם עסקו בתקשורת, יצירת קשרים, טיפוח שיתוף פעולה ואפילו השתתפות ביצירה משותפת. על רקע היסטורי זה, אפשר להניח שאנחנו יודעים לשלוח ביד רמה באמנות היצירה המשותפת. עם זאת, לעתים קרובות מדי, המציאות מציירת תמונה שונה.


מדוע זה כך?

שחר העידן הדיגיטלי והקישוריות שבאה בעקבותיו, באופן פרדוקסלי, מעכבים לעתים קרובות תקשורת אמיתית בגלל מחסומי שפה, פגישות וירטואליות, מבטאים וכן הלאה. יתר על כן, אנשים מתמודדים לעתים קרובות עם יצירת קשרים, כבוד ואמון עם אנשים מבחוץ, אלה שאיתם איננו מתקשרים באופן קבוע, בין אם הם לקוחות או אנשים מיחידות או ארגונים אחרים. במקרים אחרים, שיתופיות נפגעת בשל חוסר איזון בין אג'נדות קצרות טווח וארוכות טווח. אוסף זה של סיבות, או אם אפשר לומר, תירוצים, מבהיר מדוע יצירה משותפת לעתים קרובות אינה מצליחה לממש את מלוא הפוטנציאל שלה.


אם כן, כיצד נוכל להעצים את ההשפעה של יצירה משותפת?

Madan Rau, מציע כמה תובנות מעוררות מחשבה בנושא זה.

ישנם חמישה תחומי מיקוד שאנו יכולים לטפח כדי לשפר את ההשפעה של יצירה משותפת:

  1. פעילויות: טיפוח פעילויות תכופות תוך הבטחה שרמת ההשתתפות תהיה אופטימלית.

  2. תהליך: ייעול ושיפור שיתוף הפעולה. חיפוש שיטות לחדד את תהליך הרעיון.

  3. אנשים: וידוא כי המעורבים רוכשים ללא הרף מיומנויות וידע חדשים. זה לא רק יגביר את המעורבות שלהם, אלא גם יעשיר את תהליך היצירה המשותפת.

  4. פרוייקט: וידוא שתוצרים מוחשיים מיוצרים, בין אם מוצרים, שירותים או צורות אחרות של טובין, כתוצאה מתהליך היצירה המשותפת.

  5. תרבות: טיפוח תרבות פתוחה, יוזמת ועמידה לזעזועים.


יותר מידי?

התחילו בהתייחסות לשני התחומים שבהם אתם תופסים את הפערים המשמעותיים ביותר.

עם מיקוד שכזה, יצירה משותפת יוצאת דופן צריכה לבוא באופן טבעי ומהיר.

Comments


bottom of page