top of page
  • תמונת הסופר/תמילה פבלוק

שיפור תכני ה BI ושיפור הנגשתם

עודכן: 19 במאי

ארגונים משקיעים משאבים בתחום הבינה העסקית,אך למרות הפוטנציאל העצום שיכול לשפר את קבלת ההחלטות והשגת יעדים עסקיים,נראה שרק מעטים מצליחים להפיק את הערך המוסף מהמידע והנתונים שמערכות BI מספקות להם. בכתבה זו אגע בשני עקרונות היכולים לסייע בהפקת יותר ערך מפתרונות ה BI. עקרון התוכן: תיאור המצב: אנו מתפתים להציג כל נתון שאפשר. העיקרון המוצע: פחות זה יותר. 1. חשוב מאוד להגדיר את המדדים אשר יסייעו לנו לנהל את הצוות/פעילות בצורה הטובה יותר. ייתכן ותחשבו שזה טריוויאלי, אך בדיוק מהסיבה הזו רבים מאיתנו לא משקיעים בכך מספיק מחשבה. יש להחליט אילו מדדים הם החשובים והמשפיעים על קבלת ההחלטות,והיכן באמת הם יכולים לשפר את ההתנהלות העתידית. 2. עלינו להחליט מה נכון לנהל ולדעת לגבי מדדים אלו: א. יש להגדיר מה חשוב יותר להבנה מתוך הנתונים: המגמה או הערך המדויק? ב. יש לקבוע האם חשוב לראות את השינוי אל מול העבר או אל מול היעד. ג. יש לנתח האם נדרש מידע מקובץ/ממוין או דווקא נתונים פרטניים הם המשמעותיים בכדי לתת את הסקירה הטובה ביותר על המצב. אלו יקבעו את הנתונים שנכון וחשוב ביותר להציג.

עקרון ההנגשה: תיאור מצב: לרוב, כאשר מדובר ביצירת דוחות BI אנו מדברים על טבלאות וגרפים מורכבים ועמוסים במידע. המשתמש אשר אמור לקרוא את הנתונים ולקבל החלטות, עלול ללכת לאיבוד,לבזבז זמן רב בפענוח ולעיתים לפספס את מה שחשוב שיידע. חלקם הגדול של כלי ה- BI מפתים אותנו להשתמש ביישומי עיצוב ואנימציה למיניהם, אשר משפרים את נראות המצגות/הדוחות אך מסיחים את דעת הקורא. העיקרון המוצע: הנגשה מוכוונת פשטות. כמו בעולם ניהול הידע, גם בבינה עסקית, נושא התצוגה והנגשת המידע בצורה נכונה, הינן גורם קריטי להצלחה הרצויה במשימה, במיוחד כאשר מדובר במידע מורכב. ברגע שנבין כיצד הנתונים עשויים לשמש אותנו, נהיה במצב אידיאלי לתכנן את תצוגת המדדים בצורה נכונה וברורה ככל הניתן. להלן שתי דוגמאות לגרפים הנפוצים ביותר לשימוש : תרשימי קו/בר הם התרשימים הטובים והמקובלים ביותר להציג את רוב סוגי הנתונים: תרשימי קו טובים יותר להצגת המגמות לאורך זמן, תרשימי בר מתאימים יותר להשוואות בין הקטגוריות.


השוואה של תרשימי קו אל מול תרשימי בר

להרחבה בנושא התרשימים לחץ כאן.

לסכם את הנאמר במשפט אחד: מעט ופשוט הם שיוצרים את הערך המוסף; חשוב מאוד לנתח ולתכנן היטב את הנתונים ואת תצוגת הדו"חות, ואותם להציג בצורה פשוטה ונוחה לעין. מקורות: http://www.computerworld.com

Comments


bottom of page