top of page
  • תמונת הסופר/תמערכת רום

שרשרת הידע

עודכן: 31 בינו׳ 2023

שרשרת הידע (Knowledge Chain) היא אינסטינקט קולקטיבי, הנובע מזרימת הידע דרך 4 רמות שונות:


מודעות פנימית: מייצגת את ההבנה הקולקטיבית של הארגון לגבי החוזקות והחולשות לצד מגדל החמצה מבני ויסודות פונקציונאליים. מודעות פנימית זה לא רק לעשות סדר בחברה אלא גם לדעת באיזה סדר נמצאת החברה.


היענות פנימית: המייצגת את יכולת הארגון לסדר כהרף עין כישורים המבוססים על הערכה לא מסוננת של מקרותיו ודרישות השוק החיצוניות וההזדמנויות.


מודעות חיצונית: מייצגת את יכולת הארגון להבין את ערך השוק הנראה לעין של מוצריו ושירותיו בהתאם לנטיות ודרישות השוק. ביחד עם המודעות הפנימית , המודעות החיצונית יכולה להוביל לגילוי של שווקים חדשים מצליחים.


היענות חיצונית: מדגישה את היכולת התמידית לפגוש את השוק בתנאים שלו - אפילו כאשר השוק אינו יכול לבטא אותם. זוהי רמת היענות לתנאי הסביבה מהירה באופן משמעותי ומבוססת על קשרים טובים יותר בין מקורות ושווקים.

Comments


bottom of page