top of page
  • תמונת הסופר/תמערכת רום

תדרוך

עודכן: 31 בינו׳ 2023

תדרוך (BAR- Before Action Review) הנו מונח משלים ל- AAR (After Action Review) המהווה את מתודולוגיית התחקור הפופולארית בארה"ב ומקורה ב-NAVY.

ה- AAR מבוצע לאחר פעילות, וגדולתו בפשטותו.

לעומתו, ה- BAR הנו תהליך שמבוצע לפני המעשה.

ה- BAR כולל גם הוא ארבע שאלות:

  1. מה התוצאות המתוכננות והמדדים הקשורים?

  2. מה האתגרים שאנו יכולים לצפות?

  3. מה אנחנו או אחרים למדו ממצבים דומים?

  4. מה יגרום לזה להצליח הפעם?

היופי בשיטה זו, מעבר לפשטותה, הוא תאימותה לשאלות ה- AAR והסינרגיה היפה הנוצרת בהפעלה המשולבת של שתיהן גם יחד.

Commenti


bottom of page