top of page
  • תמונת הסופר/תנעמה הלוי

תובנה

עודכן: 12 בינו׳ 2023

תובנה היא טיפ, לקח או המלצה מעשית לדרך פעילות הניתנת להכללה למצבים דומים נוספים. הידע הגלום בתובנה הינו ידע לא פורמאלי שהתגבש באחת משתי הדרכים הבאות; 1. פסיבי: כתגלית או הבנה הנובעים מהתנסות ( שלילית או חיובית )בתהליך עבודה. 2. אקטיבי: תוצר של תהליך הפקת לקחים אישי או קבוצתי מצטבר. דוגמא לתובנה, ניתן להביא מעולמו של איש מחקר ופיתוח בתעשיית המזון אשר עורך ניסוי של המסת מרכיבי מזון. במהלך הניסוי שם לב כי המסת המרכיבים שינתה את טעמו של אחד מהם ונמצאה דרך אלטרנטיבית להמסתם ללא תופעת לוואי. לאחר יישום התגלית/ התובנה במקרה דומה נמצא כי גם הפעם הטכניקה האלטרנטיבית הוכחה כטכניקה כדאית. כלומר ניתן להכליל את התובנה למקרה נוסף דומה. תהליך הפקת התובנות, אם ע"י תחקיר ועל אחת כמה וכמה אם ע"י שחזור פרקטיקה אינו תהליך טריוויאלי. במהלך עבודותינו אנו נתקלים במצבים רבים הדורשים פתרון והתייחסות מידיים. הידע והכלים שיש בידי העובדים להתמודדות עם הנ"ל נרכשים תוך כדי הניסיון. אותו ידע מצוי כבר בראשם של העובדים ולכן קשה להפרידו ולתרגמו לידע מפורש וכתוב. כאשר מדובר בהפקת לקחים מובנית אנו עלולים ליפול למלכודת שבה הסימפטום והדרך לתקנו מתגלה בקלות, אך קשה יותר להגיע לסיבת השורש להופעת הסימפטום ולהציע דרך נכונה למנוע את הופעתו בעתיד.

ולמרות הקושי לאחר תרגול של שימוש בטכניקות מוסדרות להפקת התובנות התהליך הופך לאפשרי. על מנת שהתובנות יהפכו לידע שמיש עלינו לפעול ע"פ מספר כללים בסיסיים:

  • על התובנה להיות תמציתית ומפורשת

  • התובנה צריכה להיות מוסכמת ע"י מי שיעשו בה שימוש בעתיד.

  • התובנה צריכה להכיל ידע חדש ולא טריוויאלי

  • והכלל החשוב ביותר- על התובנה להיות מעשית.

לאיסוף תובנות קיימת חשיבות רבה בארגון; ראשית זוהי דרך נפלאה להעביר את אותו ידע לא פורמאלי מעובד וותיק אל עובד צעיר ו/או אל עמית העוסק בתחום דומה. שנית תובנות כתובות יכולות לשמש כזכרון פרקטי הן לארגון והן לפרט, שהרי לא תמיד אנו זוכרים איך פעלנו במקרה ספציפי כזה או אחר וכיצד התמודדנו עם בעיה שהופיעה.


Comments


bottom of page