top of page
  • תמונת הסופר/תמערכת רום

Beyond The Idea - נספח לספר

נספח: השוואה בין מודלי החדשנות


היבט/מודל

מודל S

מודל R

מודל C

הגדרה

קטנה

חזרתית

שונה / משמעותית

אסטרטגיית פעילות

לדחוס לתוך המערכת הקיימת

לגרום לה להיראות כמו תהליכים רגילים בארגון- חזרתייים, צפויים, שיטתיים ויעילים

להפריד את הצוות. להפריד את המשימות הלא-תואמות בחדשנות, מתוך המערכת הקיימת.

התוכנית- התנסויות מתוכננות ומנוהלות, ובצידם למידה מהירה.

הישגים אפשריים

סדרה גדולה של יוזמות חדשנות קטנות מאד

סדרה של יוזמות חדשנות הדומות זו לזו

יוזמה גדולה אחת של חדשנות (כל פעם- אחת בלבד)

רמת קושי

פשוט

בינוני

מורכב

מגבלות מרכזיות

גודל. ישנו סיכון של ציפיות יתר של כלל העובדים

חוסר גמישות. ככל שהתהליכים יותר שיטתיים כך הם פחות גמישים

קשה למימוש:

שני צוותים עם מתח מובנה ביניהם;

הקצאת חסר לצוות הרגיל הנדרש גם להמשיך את הקיים וגם להשקיע ולא מעט ביוזמה החדשה

מפתח להצלחה

תמרוץ העובדים

מצוינות תהליכית

הפרדה של הצוות. היצמדות להנחיות.

כוח אדם

בעיקר באמצעות כוח האדם הקיים בארגון לטובת הביצועים העסקיים.

צוות מרכזי- מתודולוגי; מניע; מנהל ומסנכרן.

שילוב של כוח אדם ייעודי לעיצוב ותכנון (מרוכזים במחלקות מו"פ וחדשנות) יחד עם משרות חלקיות של אנשי הייצור המיישמים.

בעיקרו כוח אדם ייעודי, חדש, נפרד, הנבחר במיוחד למשימה זו, לרבות כוח אדם שהגיע מחוץ לארגון.

עבודה משולבת עם פונקציות ארגוניות רגילות למשימות יצרניות או רוטיניות הקיימות ממילא בארגון


Comments


bottom of page