top of page
  • תמונת הסופר/תענת ביילסקי

BI ב Sharepoint 2010

עודכן: 12 בינו׳ 2023

וSharePoint 2010מציע יישומים הקשורים לעולם ה Business intelligence , במאמר זה אסקור בקצרה את היישומים המרכזיים אותם מציע הכלי:


א. PerformancePoint

PerformancePoint הינו כלי המסייע למנהלים בארגון בקבלת החלטות עסקיות מושכלות

המותאמות ליעדים הארגוניים, זאת באמצעות אפשרויות ניתוח וניטור דוחות עסקיים. כלי זה

מאפשר בנייה קלה של לוחות מחוונים (Dashboards) ,KPIs (Key Performance Indicators)

ו Scorecards (תצוגת גרפית של אינדיקאטורים המסמלים מדידות מול מטרות כאשר התצוגה

הגרפית מציגה את ההצלחה או הכישלון בהשגת מטרה ספציפית - דוחות אלו מאפשרות גישה

לרבדים מפורטים יותר של הנתונים).


יכולות:

1. יצירה קלה של לוחות מחוונים הכוללים scorecards, דוחות אנליטיים המאפשרים ביצוע של סינונים שונים- באמצעות הDashboard Designer, ניתן ליצור בקלות יחסית לוחות מחוונים חדשים ולשלבם ב SharePoint. 2. יצירת scorecards אשר מופקים ממידע המגיע ממקורות מידע שונים (גם מקורות מידע חיצוניים). 3. אפשרות שימוש בדוחות אינטראקטיביים לזיהוי סיבות ומגמות ולהתאים מסננים להתאמת הדוח לצרכי המנהל- אחת הדוגמאות לדוח אינטראקטיבי הוא דוח הDecomposition Tree.

דוגמא לדו"ח Decomposition Tree


דוגמא לדו"ח Decomposition Tree
דוח זה מציג בפני המשתמשים את הנתונים במבנה עץ, כאשר ניתן לצפות בדוח במספר מימדים.

ניתן לראות לדוגמא,את הקבוצות השונות וכן גם את הפרטים בקבוצה הנבחנת, אשר ממנה ניתן

להסיק על כל פרטי הקבוצה. החברים בקבוצה מדורגים מהגבוה ביותר לנמוך ביותר כאשר הדוח

מאפשר למעשה "מבט פנימה" לתוך הקבוצה עצמה . כך למעשה, הדו"ח מסייע למשתמש לראות את התפלגות הנתונים ולאתר מיהם הגורמים המניעים את אותם ערכים עליהם הורץ הדו"ח.

בנוסף, ניתן לקבל דו"ח מפורט ל-KPI. הדו"ח מופעל מתוך ה-Scorecard ומציג מידע רלבנטי עבור המדד.


4. אבטחת הנתונים - נתוני ה PerformancePoint מאוחסנים ברשימות מאובטחות

בשרת ה SharePoint.

5. הצגת הנתונים - ניתן לשלב בדף sharepoint webparts רגילים ו Dashboards

מתוך ה PerformancePoint

6. למיין, לסנן ולהציג סטיות בין הערכים בפועל לבין ערכי היעד כדי שתוכל לזהות גורמים בעייתיים

או סיכונים.


ב. Excel Services

וExcel Services הוא טכנולוגיית SharePoint המרחיבה את יכולות ה Excel באמצעות טכנולוגיית שרת.

כלי זה מספק גישה למשתמשים לקבציי אקסל המאוחסנים והמאובטחים בשרת כאשר גישה זו מתבצעת דרך הדפדפן .

קבצי אקסל אלו מתעדכנים בזמן אמת , כאשר ניתן באמצעות האקסל-


1. להתחבר לנתונים ממקורות חיצונים (כמו לדוג' קוביית OLAP)

2. לבצע את החישובים הנדרשים עם קבלת הנתונים.

3. באפשרות ה Excel Services לנתח מיליוני רשומות במהירות.


המשתמשים בעלי ההרשאות המתאימות לקובץ יכולים לגשת אל הנתונים ולבצע מיונים וסינונים שונים בהתאם לנדרש כאשר כל העבודה מתבצעת דרך דפדפן המשתמש.

כך לדוגמא, המשתמשים יכולים להרחיב או לכווץ רמות נתונים במסנן דוחות בדוח PivotTable,

לבצע שינוי זמני של הערכים בתאים על-ידי הזנת פרמטרים לעדכון תוצאות הנוסחה כדי להבין מה תהיה

משמעות התוצאה עם שינוי הנתונים.

בנוסף, הכלי מאפשר הוספת תרשימים עשירים יותר באמצעות webpart ייעודי.

ניתן ליצור תרשימים לנתונים ממגוון מקורות, כגון רשימות SharePoint, רשימות חיצוניות ועוד.


תרשים לדוגמא

תרשים לדוגמא

בדומה ל PerformancePoint שימוש ב Excel Services למעשה יסייע למשתמשים בניתוח יעיל יותר של הנתונים.


ג. Visio Services

יישום זה, מאפשר תצוגה בזמן אמת של קבצי VISIO , דיאגראמות של Visio למעשה נשמרות

כציורי אינטרנט (קבצים בעלי סיומת ‎vdw) וניתן להציגן גם במחשבים שלא מותקן בהם Visio.

ציורי אינטרנט מעובדים באמצעות Visio Services המעבדת דיאגראמות אינטראקטיביות

המחוברות לנתונים ומציגה אותם בצורה אינטראקטיבית.


דוגמא לתצוגת תרשים VISIO


דוגמא לתצוגת תרשים VISIO


אם כן, ניתן לראות כי SharePoint 2010 מספק כלים המאפשרים למשתמשים עיבוד של נתונים עסקיים תוך שימוש בכלים ידידותיים ומוכרים כגון האקסל , VISIO . והמסייעים למקבלי ההחלטות בארגון בקבלת התמונה המלאה לפני קבלת החלטות עסקיות. מקורות: http://office.microsoft.com/he-il/sharepoint-server-help/HA010357074.aspx?CTT=1 http://office.microsoft.com/he-il/sharepoint-server-help/HA010377881.aspx?CTT=5&origin=HA010369709 http://technet.microsoft.com/en-us/sharepoint/ee692578.aspx http://office.microsoft.com/he-il/sharepoint-server-help/HA010105476.aspx
Komentarze


bottom of page