top of page
  • תמונת הסופר/תנטע לי סנדורמסקי

KM 2.0

עודכן: 12 בינו׳ 2023

המונח KM 2.0 מציג דור חדש של ניהול ידע, המבוסס על עקרונות ויישומי ה- WEB 2.0, ומכאן שמו. רשת האינטרנט בעידן WEB 2.0 אימצה זירות שיתוף כגון בלוגים, פורומים, רשתות חברתיות ואתרי שיתוף וידאו אשר שמים את הגולש במרכז ומאפשרים לו לכתוב על חוויותיו ולתרום מניסיונו באופן חופשי. הגולשים גילו את הפוטנציאל הגלום בפנייה לזירות השיתוף הנ"ל לשם איתור המידע הרלוונטי, העדכני והמהימן ביותר עבורם. KM 2.0 שואף להטמיע את תפיסת השיתופיות הטבעית והיומיומית שהתהוותה באינטרנט בעידן ה- WEB 2.0 בעולם ניהול הידע הארגוני. מנהלי ידע בארגונים יוכלו לרתום את ההרגלים המושרשים של פנייה למאגרי ידע שיתופיים לשם הטמעת ניהול הידע בארגון. הארגון ירוויח מחד, משתמשים פעילים אשר תורמים ערך מוסף לתכנים ומאידך משתמשים אשר מכירים בחשיבות מאגר מידע והידע המושתת על ניסיונם של עמיתיהם. מעבר למימוש עקרונות WEB 2.0 , מתייחס KM 2.0 גם ליישום כלי WEB 2.0 בתוך גבולות הארגון. דוגמאות בולטות ליישומים אשר מוטמעים בארגונים:

  • הקמת רשתות חברתיות - Social Networking - רשת חברתית מהווה תשתית משותפת לכלל יישומי ניהול הידע, ומקלה על יצירת האמון בין האנשים שמאחורי הידע. בבסיס הקמת רשת חברתית בארגון עומדת הסברה שכאשר אנשים מתערים חברתית, קל להם יותר לשתף בנושאי עבודה מקצועיים. הרשת החברתית יכולה לסייע במימוש מטרות עסקיות על ידי הפיכתה למפת מומחים המספקת פרופיל של מומחיות העובד ושטח ההתמחות ומאפשרת איתור עובדים בעלי ידע מסוים באופן פשוט וידידותי.


  • וWiki - WIKI הנו פתרון ניהול תוכן מובנה (כלומר, אוסף דפים בעלי מבנה אחיד על בסיס תבניות), בו המשתמשים יכולים, בקלות יחסית, להיות שותפים: לערוך תכנים, להוסיף תכנים ואפילו להשפיע על הגדרת התבניות. פתרון זה אידיאלי לתחומים בהם המידע והידע מגיעים bottom up וביזור האחריות להזנת ועריכת התכנים מהווה ערך מוסף ותורם לטיבם. לדוגמא, WIKI יכול לשמש ככלי לניהול תקלות ע"י טכנאים, ושיתוף ידע ביניהם, WIKIPEDIA ארגונית הכוללת מודיעין עסקי על מתחרים, מוצרים וטכנולוגיות ועוד.


  • בלוגים – הם אזורים אישיים בו מאפשרים לעובדי ידע/מנהלים בארגון לשתף באופן בלתי אמצעי בידע. בלוג שנכתב על ידי עובד ידע מאפשר לו לשתף מניסיונו, ואף לרכז סביבו קבוצה של מומחים מאותו התחום ובכך להביא ליצירת ידע חדש. בלוגים ניהוליים מאפשרים לעובדים הבנה של הפן האישי העומד מאחורי קבלת ההחלטות בארגון ובכך מפחיתים התנגדות אליהם. ככלל, הפעלת בלוגים פנימיים מסייעת לפיתוח תקשורת יעילה ובלתי מתווכת, המעודדת פתיחות בארגון.

וKM 2.0 מנסה לרענן את כלי ניהול הידע המסורתיים, המושתתים על שליטה ריכוזית וזרימת מידע top to bottom. אולם, ניהול ידע השואף לתת מענה לצרכים פנים ארגוניים אינו יכול להתנהל ללא שליטה וללא הכוונה ארגונית. משמעות הדבר היא שגישת ה KM 2.0 משלבת את רוח השיתופיות והיישומים החדשים יחד עם הפתרונות הקלאסיים (ניהול מסמכים, פורטלים וכו) הממקדים את ניהול הידע באותם נושאים ששיתופם ושימורם ישפר את השגת יעדי הארגון.


Commentaires


bottom of page