top of page
  • תמונת הסופר/תשגית סלמון

גרפים מקבילים

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

גרפים מקבילים (Parallel Coordinates) זוהי שיטה להצגה גרפית של נתונים רבים על גבי תרשים אחד. התרשים מציג כמה גרפים במקביל, וכל גרף משקף נתונים המתייחסים לכמה מימדים.

שיטה זו הומצאה לראשונה עוד במאה ה- 19 ע"י Maurice d'Ocagne, אך "הומצאה מחדש" בשנת 1970 ע"י Alfred Inselberg כאמצעי להצגת נתונים בצורה רב מימדית.

השיטה התפתחה במהלך שנות ה- 70, והיום הוא נפוצה בעיקר באקדמיה ובעולם המדע ופחות בחברות עסקיות ובחברות העוסקות בשירות ללקוח.

הדבר לא מפתיע, שכן, תרשימים המוצגים בשיטת parallel coordinates נראים מורכבים ועמוסים, וגם דרך הצבת הנתונים על גבי הגרף אינה פשוטה.

עם זאת, יתרונותיו של תרשים המוצג בשיטה זו, מעבר ליכולת להציג נתונים בצורה רב מימדית, הם בכך שהוא משקף תמונה רחבה ועוזר בניתוח של מצב קיים. בנוסף, התרשים הוא אינטראקטיבי, ומאפשר להדגיש או להאיר נתונים נבחרים (ע"י צבע, למשל...) תוך השוואתם לאחרים.

שיטתparallel coordinates היא בעצם סיפור הנתונים שלך.

בדוגמה שלהלן, מוצג תרשים של קבוצת שחקני בייסבול.

  • בתרשים ישנה השוואה בין שחקני הקבוצה לפי מספר פרמטרים.

  • כל גרף מייצג שחקן אחד בקבוצה.

  • כל הפרמטרים וכל המספרים נמצאים על הגרף, כך שהם משלימים זה את זה לכדי תמונה מלאה.

  • הגרפים הצבעוניים מייצגים שני שחקנים שנבחרו להצגה, והגרפים האפורים משקפים את שאר חברי הקבוצה (שלא נבחרו), כך שההשוואה היא למעשה אל מול כל השחקנים בקבוצה.

  • התרשים הוא אינטראקטיבי, כך שניתן לשנות בכל עת את שני השחקנים המוצגים בצבע.


רשים של קבוצת שחקני בייסבול

אז מה היה לנו?

שיטת parallel coordinates, המאפשרת להציג נתונים רבים במספר מימדים על גבי תרשים אחד.

יתרונותיה של השיטה הם גם חסרונותיה: אנו מרוויחים תמונה רחבה וניתוח מעמיק של הנתונים, תוך יכולת להדגיש נתונים נבחרים (אינטראקטיביות), אך, בתמורה, עלולים לקבל מורכבות בהזנת הנתונים וקושי בהבנת התרשים ע"י הקורא.

מתוך: Better Know a Visualization: Parallel Coordinates, Zach G., אפריל 2010

Comments


bottom of page