top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

הון חברתי

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

הון חברתי (Social Capital) הנו מושג המוגדר כסך המשאבים הממשיים והפוטנציאליים הנעוצים בתוך רשת הקשרים של היחיד או יחידה חברתית, זמינים דרכה ומופקים ממנה. הנחת היסוד המסתתרת מאחורי המושג הון חברתי הנה שרשת הקשרים יוצרת מקור חשוב לפעילות חברתית, מובילה עסקים חברתיים ומספקת את הבסיס לאמון ושיתוף פעולה המאפשרת פעילות קולקטיבית. רעיון ההון החברתי מיושם בטווח גדול של תופעות חברתיות החל מתפקיד ההון החברתי בפיתוח ההון האנושי דרך ההשפעה על ביצועים כלכליים של חברות.

גישה למשאבים בתוך הרשת יכולה להגיע הן מקבוצות קטנות של קשרים אינטימיים הנבנים עם הזמן, אשר מובילים לתחושה של מחויבות ואמון, והן דרך קשרים רחוקים או באמצעות "חבר של חבר" כדרך להשגת גישה למידע נוסף ופריבילגיות מיוחדות.


אמידת תפקיד ההון החברתי ביצירת הון אינטלקטואלי, נעשית בשלושה רבדים: מבני, יחסי והכרתי.

  • מבני (Structural) – הממד המבני של הון חברתי, מיוחס ליכולת של יחידים ליצור קשרים עם אחרים, בתוך הארגון. זה נעשה דרך ערוצי מידע, אשר מפחיתים את כמות הזמן וההשקעה הנדרשת לאיסוף המידע.

  • יחסי (Relational) - פיתוח הון חברתי אינו יכול להתבסס רק על יצירת קשרים. חשוב להבטיח שייוצרו גם יחסי אנוש.

  • הכרתי (Cognitive) – תקשורת משמעותית מחייבת קיום של שיתוף הקשרים בין המשתתפים בהחלפת דעות - חלק חיוני בהחלפת דעות וידע חברתיים בתהליכים משולבים.

בניהול ידע נעשה שימוש בהון חברתי, למשל בקהילות ידע. כלי זה מבוסס על היכולת של יחידים ליצור קשרים עם אחרים בארגון (מבני). הוא מהווה קרקע ליצירת יחסי אנוש (יחסי) ומהווה כר להחלפת דעות ולשיתוף בידע. נראה כי בעתיד יימדדו חברות ע"פ הונם החברתי כפי שנמדדות היום ע"פ ההון האינטלקטואלי שלהם.

Comments


bottom of page