top of page
  • תמונת הסופר/תטלי הלמן מור

Sparkline

עודכן: 12 בינו׳ 2023

וSparkline ,הינו מונח אשר נטבע ע"י אדוארד טאפט והוא מגדיר סוג של תצוגה גרפית של נתונים. תצוגה גרפית זו נפוצה היום יותר ויותר בעולם ה- BI בכלל ובתחום שולחנות העבודה בפרט.תצוגה גרפית של מדדי מניות


תצוגה גרפית בדמות Sparkline הנה קו (או מספר קווים) לתיאור מגמה, ולעיתים גם מידע מלווה. תצוגה זו מתאפיינת בגודלה הקטן ובצפיפות המידע שהיא מכילה. בעזרת מבט אחד, כמות המידע וההבנה שלנו על התהליך שהתרחש והיכן אנו ניצבים ברגע זה, גדולה באופן משמעותי מתצוגות גרפיות שונות. אנו רגילים לראות מידע מוצג לנו באופן שכזה בתחומים כמו מניות, טמפרטורה וכו'

ובמה תורם לנו ה- Sparkline לעולם ה- BI? התצוגה הגרפית הממצה והמתומצתת, כאשר היא מוצגת בשולחן העבודה, היא אחת הדרכים הנוחות והמהירות לקבל תמונת מצב עדכנית על נושא מסוים. טאפט, הנחיל תפיסה שבה בתצוגה הגרפית אין אפילו אינץ' אחד מבוזבז או חסר משמעות ואין כמעט מידע "עוטף" כמו מספרים או מילים, כך מתאפשרת תמונה של יחסיות ושערוך ולא מידע פרטני ומדויק. לעקרונות אלו שני יתרונות משמעותיים:

  • התצוגה הגרפית יכולה להיות קטנה ולמעשה לתפוס "שטח מסך" מינימלי, תכונה זו משמעותית ביותר, לעתים. רבים הארגונים שנתקלים בבעיית המקום וה"גלילה למטה" של שולחנות עבודה עקב תצוגות גרפיות ונתונים אשר תופסים מקום רב על המסך ומצריכים התפשרות על אי-הצגה של מידע עקב בעיית מקום על המסך.

  • הבנה של מצב יחסי לעומת נתוני העבר ב"העפת מבט". הדבר שונה מההבנה שניתן לקבל מחצים כלפי מטה או מעלה או אור ירוק/ אדום משום שאלו מסמנים עליה או ירידה אל מול נקודת התייחסות אחת (למשל, מצב המכירות היום גבוה ממצב המכירות בשבוע שעבר, או אור ירוק אשר מצביע על עמידה ביעדים נכון לשבוע זה) אך אינו מאפשר הבנה ארוכת טווח וניתוח מהיר ואמיתי של המגמות.

מספר כללי מפתח לבניית Sparkline: טאפט, מדגים בסיפרו את בניית התצוגה הגרפית ע"י מדד בריאותי של אדם:

  • ניקח לדוגמא, את מדד הסוכר בדמו של אדם:

glucose 128

למדד זה, כעומד בפני עצמו, אין כל משמעות.

  • נכניס אותו לגרף תהליכי המראה את ההשתנות במדד הסוכר אצל אדם:


תצוגה גרפית של מדד סוכר

נוכל להוסיף, בקלות רבה, מידע רב, אם נציין בתצוגה זו, גם את תחום הנורמה של הסוכר אצל בני-אדם:


תצוגה גרפית של מדד סוכר

ניתוח משמעותי יותר, על מצבו של האדם, יחסית לעצמו לאורך זמן, וכן יחסית לנורמה, ניתן לקבל ע"י הצגת מספר נתונים רפואיים:


תצוגה גרפית של מדד סוכר

לסיכום, בבואנו לאפיין שולחנות עבודה, כדאי להיות מודעים ליתרונות של התצוגה הגרפית מסוג Sparkline ולבחון את יתרונותיה אל מול תצוגות גרפיות שונות.

Comments


bottom of page