top of page
 • תמונת הסופר/ת ענת קוסיאק

ויזואליזציה

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

"תמונה אחת שווה אלף מילים"

ויזואליזציה (Visualization) תומכת בתצוגה חזותית וגרפית של מידע.

לבני אדם תכונה מולדת לתפיסה חזותית של מידע. עבור רוב האנשים זיהוי של פריט הוא תהליך קל יותר מזכירה של פריט. בנוסף בני אדם נחלקים לבעלי מוח עם דומיננטיות שמאלית התופסים מידע באופן אנליטי, מילולי וכמותי, לבין בעלי מוח עם דומיננטיות ימנית - אלה תופסים מידע טוב יותר באופן חזותי אינטגרטיבי והם בעלי תפיסה מרחבית אינטואיטיבית. הויזואליזציה של המידע מנסה למצות את היכולות האנושיות הללו על ידי מעבר משיטה טקסטואלית לממשק חזותי- גרפי. להצגת מידע לדוגמא, המעבר ממערכת הפעלה DOS במחשבים למערכת הפעלה Windows.


ההכרה בצורך להתאים למשתמש כלים פונקציונאליים ואינטואיטיביים בעלי מימד ויזואלי מובחן, מבוססת על שני תחומי מחקר: ארכיטקטורת מידע (Information Architecture) ושימושיות (Usability). המטרה – מפה ויזואלית שתמקם תוצאות של חיפוש/אחזור מידע במרחב תחום הידע הכללי אליו היא שייכת ותראה את הקשר בין התוצאות תוך מתן משמעות לסדר הופעתן.

יתרונות הויזואליזציה:

 • קבלת "תמונה" רחבה ומשמעותית יותר

 • מבט-על על סט שלם של תוצאות חיפוש

 • עזר למשתמש מבחינה קוגניטיבית, תפיסתית ואינטואיטיבית בהבנת מידע ולימוד על הקף עולם הידע, היחסים בין פריטי המידע

 • דחיסת מידע שלא "מעייפת" - חסכון מילולי וחסכון במקום, ובמהירות (סריקה של צבעים וצורות מהירה יותר מעיון במילים ומשפטים)

 • עריכת אלימינציה של תוצאות לא רצויות, ללא צורך בקריאה מעמיקה (לעומת היררכיה טקסטואלית שמציגה מנוע חיפוש מסורתי המאלצת את המחפש לפעולת דפדוף)

 • ממשקים ויזואליים הם אסתטיים ומעוצבים ותומכים בחוויה נעימה ומושכת משתמשים


חסרונות הויזואליזציה:

 • צורך בעומס תפיסתי

 • איכות וכמות התוצאות יחסית לתוצאות הטקסטואליות קטנה

 • אי תמיכה בהיקפי מידע וידע גדולים

 • צריכת משאבים טכנולוגיים ומחשבים בעלי יכולת חזקה יחסית הגורמת לפעילות איטית יותר של המערכות


יישום ויזואליזציה במערכות מידע כולל את העקרונות המרכזיים הבאים:

 • מטאפורות ודימויים - הצבת תוכן בהקשר רחב

 • עקביות - בשימושם ומשמעותם של סמלים

 • פשטות - פעולות התומכות בחוויות המשתמש

 • אסתטיקה - בממשק המשתמש


דוגמאות לכלים ויזואליים:

 • וNewsmap - מייצג באופן ויזואלי את Google News


Newsmap - מייצג באופן ויזואלי את Google News

 • וQuintura- יוצר ענן המורכב ממילות חיפוש.על בסיס המידע של Yahoo

 • וGrokker - מציג מפה ויזואלית המחולקת לקטגוריות וקטגוריות משנה של הנושא המבוקש על בסיס המידע של Yahoo

 • וTouchGraph Google - מציג את אתר האינטרנט בצורה ויזואלית


וTouchGraph Google - מציג את אתר האינטרנט בצורה ויזואלית

Comments


bottom of page