top of page

אסטרטגיית ROM לשנת 2024
מדי שנה אנחנו בוחנים ומעדכנים את האסטרטגיה השנתית של ROM.אנו מנצלים את השנה החדשה, כדי להעריך מחדש ולשפר את האסטרטגיה שלנו בהתבסס על התובנות וההישגים מהשנה הקודמת. להלן עיקרי האסטרטגיה המקצועית לשנה זו:

1. Generative AI:  אנו מציגים שירות חדש לשילוב בינה, שהוא חכם, פשוט ולא יקר. שירות זה נועד לסייע לארגונים לממש את הפוטנציאל העסקי של AI ללא תג מחיר גבוה.

2. שימור ידע (KiSure): אנחנו מציעים ללקוחות תפיסות, מתודולוגיות, תובנות וכלים ייחודיים לצמצום סיכון העסקי בעזיבהת עובדים ובעיקר בעזיבת מומחים. איגדנו ידע מקצועי ייחודי זה, על בסיס 25 השנים של ניסיוננו בניהול ידע, כך שעובדינו ושותפינו העסקיים, בכל מקום בארץ ובעולם, יוכלו לספק שירותים מקצועיים ייחודיים אלה ברמה הגבוהה ביותר המייצגת את הידע המצטבר שלנו.  

3. לצד שירותים ייחודיים אלה, מגוון רחב של 20 פתרונות לניהול ידע ימשיכו להוות חלק מפעילות היומיום שלנו, כאשר כל אחד מהם מעוצב בקפידה כדי להניע ולספק ערך עסקי.
בשנת 2024 , אנו נלהבים להמשיך ולספק פתרונות חדשניים ונגישים לניהול ידע לקוחותינו.

bottom of page