top of page
אישה קוראת בספר

ספרים

A Holistic Approach to Lessons Learned

הספר מציג גישה חדשנית לניהול לקחים, המייצרת מחזור שלם לטיפול בידע, החל מהפקת הלקחים, דרך זיקוקם וניהולם כמאגר ידע ייעודי ועד דרכי שילוב בסביבת העבודה הארגונית. התפיסה המוצעת משלבת גם טיפול בתוצרי איכות וב-BEST PRACTICES ארגוניים.

מוריה לוי  | 2019, הוצאת CRC Press
מפת העולם
כריכת הספר
מפת העולם
כרירת הספר
ניהול במאה ה-21

הספר עוסק בניהול של עובדים בתקופה בה הידע הינו המשאב הארגוני החשוב ביותר של כל ארגון. הספר כתוב כבלוג- אסופת פוסטים, שחיברה המחברת, וכולל גם תגובות אותנטיות (טוקבקים) של כותבים באינטרנט.

דוגמאות לפרקים מהספר:

  • ניהול זמן

  • קונפליקטים

  • מיהו העובד אותו אנו מנהלים

מוריה לוי  | 2010
bottom of page