top of page

פיתוח ידע וחדשנות

ROM מובילה את פיתוח הידע והחדשנות המתמדת בתחומים בהם היא עוסקת לטובת הקהילה הכוללת בעולם העוסקת בניהול ידע.

ROM שואפת לעידוד פעילות פיתוח ידע וחדשנות בקרב לקוחותיה, למינוף עסקי מבוסס ידע ושיתופיות.

עוצמה אנושית

ROM מאמינה שהצלחתה הנה תוצר של העצמת עובדיה, ומאמינה בשימת דגש על התנהלותם האנושית אל מול הלקוח. ROM מאמינה ביכולות האישיות של כל אחד ואחת מיועציה ופועלת באופן שוטף להמשך פיתוחם המקצועי והאישי. 

שותפות לדרך

ROM פועלת מתוך שותפות: שותפות בין עובדיה המגיעים כצוות משולב; שותפות עם לקוחותיה לקידום השגת היעדים העסקיים והארגוניים; שותפות עם הקהילה לקידום ניהול הידע והבינה העסקית בישראל.

מקצועיות ומצוינות

ROM שואפת לפתרונות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, תוך חתירה למצוינות אישית של יועציה. המקצוענות הנה, הן במיקוד והבנה עסקית של צרכי הלקוח, דרך הצעת הפתרונות המתאימים ביותר וכלה בבחירת הדרך ליישומם של אלה. 

איש עומד על הר

הובלה לצמיחה עסקית ואישית
ללקוחות, לחברה ולעובדיה 

חזון החברה

bottom of page