top of page

שירותי ניהול ידע

מומחי ROM עוסקים בכלל היבטי ניהול ידע בארגון

ROM מספקת מגוון הכשרות בניהול ידע, מקורסי יסוד ועד סדנאות מתקדמות בנושאים ממוקדים.

ROM מובילה ומיישמת תוכניות מקיפות לניהול ידע ארגוני, תוך השגת תוצאות מעשיות ומדידות. החברה מתמחה בהטמעת מערכות ניהול ידע אפקטיביות, המשפרות את ביצועי הארגון ומייעלות את תהליכי העבודה.

יישום הידע המקצועי של  יועצי ROM לתמיכה בארגון בהובלת מכלול ההיבטים של יוזמות ניהול ידע

ניתוח מעמיק של מצב הידע בארגון וגיבוש אסטרטגיה לניהולו; פיתוח תוכניות פעולה ארוכות טווח ומפורטות להשגת יעדי הארגון בתחום ניהול ידע

שירותי ניהול ידע מרכזיים

בינה יוצרת

ניהול ידע למרכזי שירות

הפקות לקחים

ניהול השינוי

כתיבה והנגשת נהלים

bottom of page