top of page

ניהול ידע במרכזי שירות

מוקד שירות | ניהול תוכן מובנה ותבניות

יותר ויותר ארגונים מתאפיינים בהיותם ארגוני שירות, הנדרשים למידע וידע רב, לצורך מתן שירות איכותי ללקוחותיהם.

המידע הרב והמגוון מגיע ממקורות שונים בארגון  ומתעדכן באופן תדיר עד כדי יומיומי.

עובדי מוקדי השירות, עובדים צעירים בתחלופה גבוהה, הם האמונים על תיווך הידע הרב, ולעיתים המורכב, ללקוחות הארגון הקיימים והפוטנציאליים.

חברת ROM מתמחה בהקמת, שדרוג וניהול מאגרי המידע במוקדי השירות, בכדי להבטיח שגם עובדים שהגיעו זה מקרוב, יוכלו לתת מענה מהיר, מדויק ומקצועי.

bottom of page