top of page

64

מנהלות מידע וידע

מספר פריטים בנושא: 

שירי עצמון

28.3.24

איך הקמת מערך ניהול ידע שיפרה את השירות במוקד- סיפור לקוח

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

5

דקות

שגית סלמון

29.10.23

מינהלת ידע ככלי להעברת מידע בשעת חירום

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

מנחם טרקל

8.10.22

זרקור על ניהול ידע במוקדי טלפון/ קשר "קטנים": המוקד העירוני של ר"ג

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

5

דקות

באשי אלעד

9.8.22

מתודולוגיות לניהול ידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

משכית רובינשטיין

31.7.22

אופים תוכן

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

מורן סיני

31.10.21

טיפ לעבודה יעילה

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

שגית סלמון

30.9.21

בדק בית במינהלת הידע- איך ומה עושים?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.6.21

Made to Stick - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

6

דקות

נגה ציפמן

30.6.21

לא רק בקבוצה טיפולית: מיומנויות הנחיה ככלי אפקטיבי בייעוץ לניהול ידע:

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

יאנינה דיין

30.9.20

חיפוש קוגניטיבי

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

שגית סלמון

31.7.20

מינהלות ידע- משגרה לחירום ובחזרה...

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

שהר שדה

30.6.20

מוצרי ניהול ידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ליאור כהן

30.6.20

שגרת חירום במוקדי השירות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

רימונה פרקש ברוך

31.3.20

ניהול ידע במוקד שירות לקוחות פיננסי בזמן משבר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.1.20

The Leader’s Guide to Radical Management - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

6

דקות

bottom of page