top of page

בתי זיקוק נפט, בנק ירושלים, מרכז רפואי איכילוב, בנק ישראל, בנק מזרחי טפחות

כתיבה והנגשת נהלים

נהלים, לכאורה, הם מסמכים שעובדים אוהבים לשנוא ולכן לא תמיד קוראים אותם או "מתייעצים" בהם לקראת קבלת החלטה ו/או פעולה.

על אף זאת, נהלים מהווים פוטנציאל לידע החשוב ביותר של הארגון - הנחיות הרגולציה המחייבות מצד אחד והתובנות המקצועיות שהצטברו בארגון מהצד השני.

חברת ROM מובילה מתודולוגיות ייחודיות לכתיבת נהלים המבוססת על "מסמכים חכמים". 

בארגוני שירות, מפוצחים נהלים לפריטי ידע, ובדרך זו, מקלים על הבנתם והשימוש בהם.

בארגונים אחרים, המסמכים נפתחים במפה גרפית (concept map) המסבירה את מהות המסמך בדרך ויזואלית, מקלה על ההתמצאות בו, על ההבנה, ובהמשך על היישום. 

המסמך מובנה בדרך המאפשרת בקלות להגיע לסעיף מסוים ולחזור ממנו למפה, בעת הצורך. 

הנהלים נכתבים תוך חשיבה על משתמש הקצה, הן באופן הארגון שלהם והן בניסוח.

חברת ROM מצליחה להפוך גוף ידע חשוב זה של נהלים למשמעותי ובר שימוש.


bottom of page