top of page

8

נהלים

מספר פריטים בנושא: 

ניר חיים

31.8.21

שימוש במנהלת הידע כמערכת הנהלים הארגונית

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

מיכל גיל פרץ

28.2.21

טיפים שימושיים בכתיבת נהלים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.3.20

SEEING THE TEXT - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

נגה ציפמן

1.6.19

הגורמים הדינמיים והרגשיים המשמעותיים להצלחתה של קבוצה לפיתוח ידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

הדס גיל

31.3.18

מה הסרט שלך?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.8.17

ידע מיידי

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

מאיה פליישר

30.4.13

ניקוי אבק – גלגולו של נוהל

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ענת קוסיאק

31.1.08

מי מפחד מחוזרים ונהלים?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

bottom of page