top of page

החברה המרכזית למשקאות, טבע, המכללה הישראלית לאיתנות לאומית

אתרים ופורטלים

שולחן עבודה מקצועי| דסק דיגיטלי | פורטלים | מפות מומחים

אתרים מקצועיים ופורטלים הפכו מכבר לשער המרכזי למידע וידע של הארגון. 

הן ללקוחות ולציבור החיצוני, והן לעובדים ובעלי התפקידים השונים.  

כמעט כל ארגון מנהל כיום אתרים ופורטלים, בין מועטים (אחד ללקוחות ואחד לעובדים) ובין רבים (ללקוחות, ספקים, ועובדים מקצועיים לפי התחומים השונים).

חברת ROM מובילה פתרונות של אפיון, תכנון (לרבות UX וחוויית משתמש) והקמת פורטלים ואתגרים מותאמי מחשב, טאבלט וטלפון חכם. 

חברת ROM מובילה הגדרת תהליכי עבודה ומשילות ארגונית לניהולם של אתרים ופורטלים אלו, ובחברות גדולות, שותפה לניהול הלכה למעשה.


חברת ROM מובילה תהליכים לניהול השינוי (ההטמעה) כדי שאכן ההשקעה בסביבות עשירות אלו של מידע וידע, תוביל לשימוש ושיפור מקצועי ועסקי.

bottom of page