top of page

משחוק

gamification

משחוק הוא כלי לשילוב חוויות רגשיות חיוביות בשגרת הפעילות ובאירועי שיא בארגון.

משחוק הוא כלי שימושי בעיקר בתהליכי הדרכה, חשיפה וניהול שינוי, אך יכול לשמש גם בשגרה כשהמטרה היא לעורר ולייצר עניין בקרב העובדים.

המימוש העיקרי של כלי זה הוא דרך תחרויות ומשחקים, דרך הכנסת צבעוניות והפתעות.   

חברת ROM מובילה פתרונות משחוק פיזי או דיגיטלי, בהתאם לרוח התקופה ומאפייני הארגון, תוך דגש על שילוב משחוק ברמה של פרט וקבוצה. אנו רואים בתהליכים אלו אמצעי ולא מטרה.

חדרי הבריחה הדיגיטליים שלנו הנבנים בהתאמה לארגון הם דוגמה לכלי ארגוני המסייע בלמידה תוך גיבוש הצוות והנאה. חדרי הבריחה משמשים כפעילות מושלמת להתנעת תחומי ידע, ימי שיא ועוד.

החדרים הם פרי פיתוח של חברת ROM, בראשם, מיכל בלומנפלד שגיא, הכותבת תסריטים למשחקי חדר בריחה גם במוזיאון ישראל, במוזיאון ההעפלה וחיל הים.


למידע נוסף בנושא חדר בריחה 


לעלון מידע בנושא משחוק

bottom of page