top of page

16

משחוק

מספר פריטים בנושא: 

מיכל בלומנפלד שגיא

22.2.24

משחוק... הרבה יותר ממה שחשבתם

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

מיכל בלומנפלד שגיא

29.8.23

זה באמת משחק – איך מכניסים משחוק לארגון בצ'יק צ'אק

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ד"ר מוריה לוי

22.5.23

רותמים את כוחה של יצירה משותפת (cocreation): האקתונים מבוססי חשיבה עיצובית

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ד"ר מוריה לוי

11.4.23

משחוק. להוסיף משחקים בסביבת העבודה

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ענת ביילסקי

31.12.22

כלי מציאות מדומה ככלי הטמעתי להעברת ידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

מיכל בלומנפלד שגיא

31.8.22

משחוק נמצא (גם) בפרטים הקטנים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.8.22

מחוברות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

משכית רובינשטיין

24.5.22

שעת משחק - משחוק בתקופות שיא ובתקופות שגרה

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

מיכל בלומנפלד שגיא

31.12.21

בואו לשחק איתי

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

מיכל בלומנפלד שגיא

31.8.20

משחוק זה שם המשחק

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

מיכל בלומנפלד שגיא

31.12.18

המשמעות החבויה בניהול הידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

19.3.18

משחקי תפקידים כבסיס לחדשנות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

דנה נוימן רותם

31.7.17

HAPPNIES בארגון כמקדם מקצוענות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

רויטל אלעזר

31.8.16

יוצאים לצוד פוקימונים בעולם האמיתי...

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.10.14

ניהול ידע 2014- מאין ולאן

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

bottom of page