top of page

מאגר הידע המרכזי

 המאגר הפתוח הגדול בעולם למתודולוגיות ניהול ידע

40

מספר מאמרים

AI בינה מלאכותית

106

מספר מאמרים

אפיון וחוויית משתמש

83

מספר מאמרים

ארגון תכנים והנגשה

257

מספר מאמרים

בלוג ניהול ידע

187

מספר מאמרים

דיגיטל ומדיה חברתית

38

מספר מאמרים

הפקת לקחים ותובנות

122

מספר מאמרים

חדשנות

31

מספר מאמרים

טכנולוגיות ניהול ידע

10

מספר מאמרים

כתיבה ועריכת תוכן

64

מספר מאמרים

מנהלות מידע וידע

16

מספר מאמרים

משחוק

9

מספר מאמרים

נהלים

88

מספר מאמרים

ניהול השינוי

16

מספר מאמרים

ניהול מסמכים ומיילים

214

מספר מאמרים

סיכומי ספרים

15

מספר מאמרים

סיכוני ידע

139

מספר מאמרים

פורטלים ואתרים

29

מספר מאמרים

פיתוח תורה מקצועית

35

מספר מאמרים

קהילות ידע

378

מספר מאמרים

קידום ניהול הידע בארגון

30

מספר מאמרים

שימור ידע מומחים

10

מספר מאמרים

שיתופיות ושיתוף בידע

7

מספר מאמרים

תקן ניהול הידע ISO30401

5

מספר מאמרים

תרבות

bottom of page