top of page

10

שיתופיות ושיתוף בידע

מספר פריטים בנושא: 

לירון דורפמן

30.7.23

ויקיפדיה בעידן ה-Generative AI והFake- News

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

5

דקות

שגית סלמון

29.6.23

Ready, Set, Go – נערכים לשבוע הידע הבינלאומי

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

4.4.23

ניתוח בעלי עניין כמפתח לשיתופיות מצליחה ארוכת טווח

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ד"ר מוריה לוי

15.3.23

טכנולוגיה בשירות השיתופיות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

מירב בר-שדה

31.5.17

תכנון חברתי משתף (Social Planning)

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ענת ביילסקי

31.7.16

כלי Collaborations – הכלים הטכנולוגיים המאפשרים שיתוף במידע וידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

מרינה סיאנוב

30.11.14

מערכות ניהול תוכן - בעידן הפורטלים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

מאיה פליישר

31.5.11

סביבה שיתופית לקבלת החלטות – למה זה טוב?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

עמית סטריקובסקי

31.8.06

שימושון

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

נעמה הלוי

30.6.05

על זיכרון אנושי וארגוני

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

5

דקות

bottom of page