top of page

19

טכנולוגיות ניהול ידע

מספר פריטים בנושא: 

ד"ר מוריה לוי

20.7.23

טרנספורמציה דיגיטלית: הבטחה או אכזבה?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ניר בר נר

31.12.21

ארגון תכנים: תיקיות או תגיות?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

שהר שדה

30.6.20

מוצרי ניהול ידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

הדס גיל

30.4.19

גרף הידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

משה ורסאנו

30.11.17

מנוע חיפוש ארגוני - קוים לדמותו

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.11.13

כנס KM World 2013- רשמים כלליים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ענת ביילסקי

30.9.12

BI ב Sharepoint 2010

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

אלעד פירן

30.9.12

Cardiolog

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

אלעד פירן

31.8.12

Harmon.ie

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

מיכל צדקה

31.1.12

בינה עסקית בטכנולוגית ענן

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.12.10

WIKI: ללכת בלי - להרגיש עם

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

אופיר ויינשטיין

31.7.08

שישה טיפים לשימוש יומיומי

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

נעמה ברקוביץ'

30.6.08

פיילוט

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

meirav

31.7.07

בחירת מנוע חיפוש ארגוני

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

סיוון ערער ראובן

31.8.06

קריאה מונחית

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

bottom of page