top of page

בתי זיקוק נפט, שטראוס, שמן, החברה המרכזית למשקאות

שימור ידע מומחים ופורשים

ידע הוא מרכיב משמעותי בהצלחת העובד בתפקידו.

יחד עם העלייה בשימוש במערכות ניהול ידע בארגון המאחסנות תוכן מקצועי רלוונטי לעבודה היומיומית, עדיין יש לא מעט ידע "סמוי" הנאגר אצל העובד המומחה ועלול "ללכת לאיבוד" עם עזיבתו, פרישתו או בעת שינוי תפקיד.

המטרה - להקטין את הנזק של אובדן אותו ידע הנמצא רק אצל העובד- סמוי וגלוי.

לחברת ROM מתודלוגיה ייחודית, KiSure™, דרכה, בתהליך קצר (3 חודשים) ויעיל, היא מצליחה לתעד, לשמר ולהפוך גופי ידע אלו לנכס ארגוני.

חילוץ הידע ותיעודו הם חלק מהגשר של הארגון מהעבר לעתיד, ההופך את אתגר השימור להזדמנות לצמיחה.

bottom of page