top of page

30

שימור ידע מומחים

מספר פריטים בנושא: 

צביה חן

31.10.23

"חרבות ברזל"- אוקטובר 2023- שימור ידע בתקופת מלחמה

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

8

דקות

ד"ר מוריה לוי

9.8.22

צומת ידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

צביה חן

30.4.22

תהליך שימור ידע קריטי

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ניר חיים

30.4.22

שימור ידע - לא רק לפורשים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

מיכל גיל פרץ

31.3.22

ההתפטרות הגדולה

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

דנה נוימן רותם

31.10.19

יוצרים מורשת

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

מיכל גיל פרץ

31.8.19

מה בין קסמים ושימור ידע?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

אביבית בן סימון

31.7.18

המשימה: שימור ידע ארגוני בעולם דיגיטלי

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

אלה פרלוב

30.9.17

שימור ידע ארגוני במציאות העכשווית

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ד"ר מוריה לוי

28.2.17

שימור ידע פורשים/מומחים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

מיכל גיל פרץ

31.1.17

חילוץ ידע: איך להעלות את הידע מהרובד הסמוי לרובד הגלוי?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.9.16

Critical Knowledge Transfer - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

חגי כלב

30.4.13

"משה לא גר כאן יותר!"- שימור ידע עובדים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.9.11

לרצות לשמר את הידע הארגוני לפני פרישה

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.8.11

Sticky Knowledge - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

bottom of page