top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

Critical Knowledge Transfer - סיכום ספר

עודכן: 12 באוק׳ 2023


עטיפת הספר

הספר Critical Knowledge Transfer: Tools for Managing your Company’s Deep Smarts, הינו ספר שנכתב במשותף ע"י Dorothy Leonard, Walter Swap ו- Gavin Barton שראה אור בשנת 2015. ניתן לראות בו מעין ספר המשך לספר אחר שנכתב על ידי שני הראשונים עשור קודם ושמו Deep Smarts.

ספר זה עוסק בהעברת ידע של המומחים. הפעילות יכולה להתמקד בעובדים חדשים והכשרתם המהירה תוך הסתמכות על המומחים; ו/או בהעברת ידע לקראת עזיבה/פרישה.


מפת הספר

מבוא

כלים להעברת ידע

ניהול ובקרה


למרות שאני עוסקת שנים בתחום העברת ידע של מומחים, ולמרות שקראתי את הספר הראשון, בהחלט מצאתי בספר זה כלים חדשים שאת חלקם אני מתכוונת ליישם.

מומלץ מאד לכל העוסקים בתחום.


מפת הספר

מבוא


הצורך בהעברת ידע

למומחים יש ידע. זו אינה שאלה כלל ועיקר. שאלת הצורך קשורה בבחינת הישימות- האם ניתן להעביר את הידע של המומחה? האם תהליך שכזה יגזול אינסוף משאבי זמן וכסף? נקודת המוצא של הספר, המשתמעת משמו- לא כל הידע צריך להיות מועבר, אלא רק הידע הקריטי, מבוסס הניסיון (experience); הידע שברובו לא מתועד ונמצא בראשיהם ובמעשיהם של המומחים; הידע שמכונה בעגה המקצועית: know-hows.

לכן השאלה הראשונה שצריכה להיות אינה "האם", אלא "מה"; תיחום הידע שאותו נכון להעביר, גם כדי למזער נזק כספי, וגם כדי למזער את אובדן יכולת החדשנות (שני הסיכונים המרכזיים כפי שנלמד מסקר שבוצע בקרב מנהלים, לגבי הצורך בהעברת ידע).

שלושת הקריטריונים המובילים לבחירת נושאי הידע שיועברו הינם:

  • ידע רלוונטי

  • ידע ישים (actionable)

  • ידע המבוסס על ניסיון.

הידע שיש לשאוף להעברתו הינו משלושה סוגים:

  1. וExplicit Knowledge- ידע המתועד בכתב, תמונה או דרך כלשהי אחרת

  2. וImplicit Knowledge- ידע מתועד בדרך לא פורמלית; ו/או ידע שאינו מתועד אך משולב בתהליכים; ו/או ידע שלא מתועד אך קל לתיאור והבעה על ידי המומחה.

  3. וTacit Knowledge- ידע שלא תואר קודם על ידי המומחה, אך בר הסבר במידה של תשאול חכם; ו/או ידע בתת מודע של המומחה.

זיהוי המומחים

להלן אוסף מדדים היכול לסייע בזיהוי מומחים שכדאי להתרכז בהעברת הידע שלהם:


טבלת אוסף מדדים

* נלמדו כמדדים משמעותיים ביותר לזיהוי המומחים (לעומת כל המדדים האחרים).

ניתן לזהות מומחים אלו על ידי תשאול ההנהלה, או תשאול עובדים על עמיתיהם. לא אפקטיבי לבקש מאנשים שיעדיו על עצמם, שכן התברר שתוצאות אלו מוטות. ב – GE לדוגמא מבוצעת הערכה זו בטכניקת האיכות- QFD תוך התייחסות לפרמטרים של רמת הצורך, הסיכון, המידיות, ותוכנית חפיפה קיימת.

השותפים

נכון שהספר עוסק במומחים והעברת הידע שלהם, אולם ישנם מספר שותפים נוספים הקשורים במהלך שכזה. רשימת השותפים כוללת:


טבלה המפרטת את השותפים והתפקידים

כלים להעברת ידע:

העברת הידע מתבצעת כמו קליפת בצל- מהחוץ פנימה. יש שיסתפקו בשכבות החיצוניות, ויש שיעמיקו פנימה לידע העמוק; הכול בהתאם לצורך ולמשאבים האפשריים.


Explicit Knowledge


Explicit Knowledge טבלה המכילה מאפיינים ופירוט

Implicit Knowledge


Implicit Knowledge טבלה המכילה מאפיינים ופירוט

Tacit Knowledge


Tacit Knowledge טבלה המכילה מאפיינים ופירוט

ניהול ובקרה

מדידה


מומלץ מאד לבצע מדידה של העברת הידע. זאת, לטובת בקרת ההתקדמות והבטחת התכנסות לצמצום פערי הידע, כמו גם לדרבון העברת הידע הכוללת בארגון.

מתודות אפשריות:


טבלת מתודות אפשריות למדידה

העיסוק בהעברת ידע, לא מטפל רק במומחים. הוא צריך ללמד אותנו להעריך כל פרט ופרט, ולהוקיר את ניסיונו והידע שאוצר בראשו ובמעשיו.

Comentários


bottom of page