top of page

העברת ידע בין ארגונים בעת רכישות ומיזוגים

פתרונות ניהול ידע אשר מאפשרים לחברות לייעל את תהליכי העבודה שלהן, לשפר את התקשורת הפנים ארגונית ולהבטיח שמירה על ידע קריטי לאורך זמן

האתגר:  רכישת חברה היא תהליך מורכב שמלווה באתגרים רבים, ביניהם העברת ידע משמעותית.

טיפול לא מקצועי דיו בסוגיה זו, עלול לגרום לאובדן ידע קריטי ולהפסדים עסקיים.


מה ROM מציעה?

מומחיות ייעודית בהעברת ידע אפקטיבית במסגרת תהליכי רכישות ומיזוגים, הכוללת:

  1.  שיטות וכלים מתקדמים להעברת ידע גלוי וסמוי כאחד.

  2. ניהול מובנה ומבוקר של תהליך ההעברה, המבטיח שימור הידע הקריטי והליבתי.

  3. יצירת מאגר תיעוד מקיף ונגיש, המכיל את כל המידע החיוני לתהליך ההעברה.

גישה זו מבטיחה העברת ידע "חכמה" ויעילה, תוך מיקסום ערך הידע הארגוני בתהליכי שינוי מורכבים.

bottom of page