top of page

Generative AI - בינה מלאכותית יוצרת

מימוש הפוטנציאל לחולל מהפכה בעבודות ידע, תוך הגברת היעילות, האפקטיביות והחדשנות

אנו עדים למהפכה טכנולוגית מרתקת בהובלת כלי בינה מלאכותית יוצרת (Generative AI). טכנולוגיה פורצת דרך זו מבטיחה לשנות מן היסוד את עולם עבודת הידע, תוך ייעול תהליכים יומיומיים והעצמת היעילות בכל היבט של פעילויות מבוססות ידע.

הטמעה מושכלת של בינה מלאכותית יוצרת בתהליכי עבודה ארגוניים פותחת פתח לחיסכון משמעותי בעלויות, ומהווה מנוע צמיחה וחדשנות. אולם, האתגר העומד בפני רוב הארגונים הוא לגשר על הפער בין הפוטנציאל התיאורטי ליישום מעשי, משמעותי ואפקטיבי של טכנולוגיה זו במציאות הארגונית.


מה ROM מציעה בתחום?


הדרכות:

הדרכה מותאמת אישית לשילוב כלי בינה מלאכותית יוצרת בתהליכי העבודה היומיומיים, מותאמת ליחידות, לתפקידים ולמשימות הספציפיים של הארגונים.


תמיכה:

  • ניתוח תפקידים ומשימות: זיהוי מותאם ארגונית של המקומות בהם בינה מלאכותית יכולה להוסיף ערך, תוך התחשבות בתחומים בהם תשומה אנושית נשארת חיונית.

  • ניהול שינויים: תכנון תוכנית ניהול שינויים ליישום השימוש בבינה מלאכותית יוצרת בתוך הארגון.

  • יישום: סיוע לארגון לאורך כל תהליך היישום.

סוכנים חכמים מבוססי ידע: 

פיתוח והטמעה של סוכני Generative AI, המעוצבים באופן ייחודי כדי להתאים לדרישות של הארגון על מנת לסייע בקידום קבלת החלטות ומשימות מורכבות מבוססות ידע.


הייחודיות של ROM:

  • מומחיות בניהול ידע: מעל 25 שנות ניסיון בהבנת עולם הידע ועבודת הידע.

  • בקיאות מעמיקה ב Generative AI: צוות מומחים בתחום להעצמת הממשק אדם-מכונה בשדה Generative AI

  • פתרונות מותאמים אישית: התאמה מדויקת של השירותים שלנו לצרכים הייחודיים של כל ארגון.

  • רשת גלובלית: רשת גלובלית של מומחי ניהול ידע מקומיים.


למידע על הקורס שלנו בנושא יישום Generative AI בארגונים 

bottom of page