top of page

41

AI בינה מלאכותית

מספר פריטים בנושא: 

שגית סלמון

28.4.24

Chat GPT בשירות מינהלות ידע ומוקדי שירות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ענת ביילסקי

28.3.24

הכירו את מודלי ה-SLM - המהפכה הקטנה בבינה מלאכותית שפתית

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

פולינה שפירו

28.2.24

סקירת כלי AI ליצירת תמונות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

ענת ביילסקי

25.1.24

Otter AI -סקירת טכנולוגיה חכמה לתמלול אוטומטי

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

פולינה שפירו

26.12.23

AskyourPdf

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

מושיקו אופיר

24.12.23

Socra AI - כלי בינה מלאכותית לתמיכה בהשגת מטרות אישיות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ענת ביילסקי

24.12.23

מבט על Extractive AI

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

פולינה שפירו

26.11.23

Microsoft Copilot 365

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

מושיקו אופיר

26.11.23

Zoom AI – סקירה

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ענת ביילסקי

27.10.23

Claude - צ'אטבוט המקדם ערכים אנושיים, אך לא רק

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ואסים ח'ליל

29.9.23

הכירו את Bard מבית Google

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ענת ביילסקי

26.9.23

לאן מתקדמת טכנולוגיית ה- NLP (עיבוד שפה טבעית)?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

שגית סלמון

29.8.23

ChatPDF – הכלי, יכולותיו ויתרונותיו

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

15.8.23

לנווט את ניהול הידע קדימה: אימוץ בינה מלאכותית ושינוי מנהיגות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

הדס גיל

30.7.23

AI היברידי – אנחנו כבר שם?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

bottom of page