top of page

6

כתיבה ועריכת תוכן

מספר פריטים בנושא: 

ימית עומר

31.8.20

הקסם שבלמידה באמצעות כתיבה

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

מורן סיני

31.1.20

חשיבה ביקורתית בהזנה ועריכת תוכן

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ימית עומר

31.7.19

כתיבה תקנית

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

דפי וייס

31.3.19

כתיבה באינטרנט

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

5

דקות

משכית רובינשטיין

30.9.18

תגובתי

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.11.03

ניהול תוכן - על מה המהומה?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

bottom of page