top of page

31

פיתוח תורה מקצועית

מספר פריטים בנושא: 

ד"ר מוריה לוי

25.4.24

ATP 6- 01.1 Knowledge Management

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

6

דקות

ד"ר מוריה לוי

22.4.24

הנוסחה- סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

6

דקות

שירי עצמון

28.3.24

איך הקמת מערך ניהול ידע שיפרה את השירות במוקד- סיפור לקוח

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

5

דקות

ד"ר מוריה לוי

21.2.24

The Smart Mission - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

7

דקות

נגה ציפמן

27.9.23

באווירה מיוחדת לתקופת החגים: על תרומת האומנות לעבודת ניהול הידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

ד"ר מוריה לוי

1.7.23

The Course of Knowledge - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

9

דקות

ד"ר מוריה לוי

12.6.23

יצירת ידע משותפת (co-creation) היא הלמידה העתידית

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

מיכל בלומנפלד שגיא

31.8.22

משחוק נמצא (גם) בפרטים הקטנים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

פרדי סליבינסקי

31.5.22

עבודה מהבית – יתרונות וחסרונות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ליאור כהן

31.5.22

יצירת תוכן על ידי עובדים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.6.21

Show me the Numbers - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

7

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.9.20

The 5 Elements of Effective Thinking - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

מיכל גיל פרץ

31.5.20

ניהול ידע בשיגרת חירום - סיפור לקוח

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

אלעד פירן

30.9.19

זיכרון עבודה = שבע פלוס מינוס שתיים?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

נגה ציפמן

1.6.19

הגורמים הדינמיים והרגשיים המשמעותיים להצלחתה של קבוצה לפיתוח ידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

bottom of page