top of page

379

קידום ניהול הידע בארגון

מספר פריטים בנושא: 

ד"ר מוריה לוי

22.4.24

הנוסחה- סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

6

דקות

ד"ר מוריה לוי

21.12.23

Building a Second Brain - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

ד"ר מוריה לוי

28.8.23

רעש- סקירת ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

7

דקות

הדס גיל

30.7.23

AI היברידי – אנחנו כבר שם?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

שגית סלמון

29.6.23

Ready, Set, Go – נערכים לשבוע הידע הבינלאומי

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

ד"ר מוריה לוי

19.6.23

השיתופיות החדשה... מחשבות לקראת סיום קורס

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ד"ר מוריה לוי

5.6.23

שיפור האפקטיביות של יצירה משותפת (co-creation)

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ד"ר מוריה לוי

29.5.23

קבלת החלטות בעידן החדש של שיתוף פעולה

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ד"ר מוריה לוי

22.5.23

רותמים את כוחה של יצירה משותפת (cocreation): האקתונים מבוססי חשיבה עיצובית

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ד"ר מוריה לוי

15.5.23

״סיפור סיפורים״ ככלי לשיפור שיתופיות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ד"ר מוריה לוי

9.5.23

מיצוב השיתופיות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ד"ר מוריה לוי

1.5.23

אז מהי השיתופיות החדשה באמת?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ד"ר מוריה לוי

24.4.23

לחבר את הנקודות

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ד"ר מוריה לוי

17.4.23

הנחיה- חיונית יותר משהיינו מצופים; יותר מורכבת ממה שהיינו רוצים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

ד"ר מוריה לוי

4.4.23

ניתוח בעלי עניין כמפתח לשיתופיות מצליחה ארוכת טווח

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

1

דקות

bottom of page