top of page

83

ארגון תכנים והנגשה

מספר פריטים בנושא: 

ד"ר מוריה לוי

29.10.23

הבעה בגרף - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ענת ביילסקי

31.12.22

כלי מציאות מדומה ככלי הטמעתי להעברת ידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

באשי אלעד

9.8.22

מתודולוגיות לניהול ידע

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

משכית רובינשטיין

31.7.22

אופים תוכן

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

מרקוס בן שימול

31.5.22

נגישות דיגיטלית

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

שגית סלמון

1.5.22

כל עכבה- לטובה?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

מושיקו אופיר

28.2.22

שנת הווידאו - עלייתו של שיווק באמצעות וידאו ב-2022

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

גיא בר-נר

31.12.21

ארגון תכנים: תיקיות או תגיות?

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

ד"ר מוריה לוי

30.11.21

The Knowledge Graph Cookbook - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.10.21

The Future of Education - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

5

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.5.21

גרפים.. לא תמיד תמונה שווה יותר מאלף מילים

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

עדי צוררו

30.11.20

החוקים הלא כתובים של התנהלות במייל הארגוני

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

5

דקות

דנה נוימן רותם

31.5.20

כתיבה ידידותית

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

2

דקות

מיכל גיל פרץ

31.5.20

ניהול ידע בשיגרת חירום - סיפור לקוח

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

3

דקות

ד"ר מוריה לוי

31.3.20

SEEING THE TEXT - סיכום ספר

תאריך:

:מאת

זמן קריאה:  

4

דקות

bottom of page